"Vücut, hayr-ı mahzdır. Halk, Allah’ın fiilidir; Allah’ın fiili, lâyüs’eldir. Ancak melâikeyi şüpheye dâvet eden ve istifsarlarına mûcip olan, جَعْل’dir." melâikeyi şüpheye dâvet eden mana nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Rabbin meleklere: 'Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.' dediği vakit onlar: 'Âaa! Oradaki nizamı bozacak ve yeryüzünü kana bulayacak bir mahlûk mu yaratacaksın? Oysa biz sana devamlı hamd, ibadet yapıp, seni tenzih etmekteyiz.' dediler. Allah: 'Ben, sizin bilmediğiniz pek çok şey bilirim.' buyurdu."(Bakara, 2/30)

“Ancak melaikeyi şübheye davet eden ve istifsarlarına mûcib olan ca'ldir.” cümlesinin izahı ayetin şu kısmıdır:

“Âaa! Oradaki nizamı bozacak ve yeryüzünü kana bulayacak bir mahlûk mu yaratacaksın? Oysa biz sana devamlı hamd, ibadet yapıp, seni tenzih etmekteyiz.”

Ayette geçen “ca'l” ifadesi tanzim, düzeltme ve inşa etmek anlamlarına geliyor. Oysa insanların ekseriyeti “nizamı bozacak ve yeryüzünü kana bulayacak” bir durum sergileyecekler. Dolayısı ile işin derinliğine hakim olmayan melekler, işin zahiri yönüne bakarak hayret ve şaşkınlıkla (itiraz görünümlü soru) istifsar da bulunuyorlar.

Allah da cevaben: “Ben, sizin bilmediğiniz pek çok şey bilirim.” buyurdu. Çünkü insanlığın kemiyeti ve kan dökmesinin yanında bir de nebiler silsilesinin getirmiş olduğu hayır ve ibadetler var ki, bu keyfiyetli hayır ve ibadetler, insanlığın olumsuz yönüne ağır basıyor. Yani insanlığın az ama keyfiyetli hayrı, çok ama keyfiyetsiz şerrine galip geliyor, denilebilir.

Yani iki cihan serveri ve onu takip eden diğer nebi ve evliyaların külliyetli ubudiyetleri insanlığın hatasını, zulmünü, cinayetini, gafletini kapıyor ve insanlığın yaratılıp yer yüzüne halife olmalarına fetva verdiriyor. Melekler işin bu derinliğini idrak edemedikleri için, Allah’tan öğrenmek amaçlı bu soruyu soruyorlar.

Yani Peygamber Efendimiz (asv)'in nuru, ayette ifade edilen “ca'l” ifadesine tam tetabuk ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

emrem

Melekler insanları zulümleri nereden biliyorlardı? Teşekkür ederim.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Meleklerin daha önce şahid oldukları bir malumatları vardı. Nitekim daha önce yeryüzünde yaşayan cinler, dünyayı fesada vermişler, orada kan dökmüşler, zulüm yapmışlardı. Melekler bunları biliyorlardı. İnsanların da Allah’a isyan edeceklerinden, yeryüzünde tekrar fesat çıkaracaklarından korktular ve böyle bir sual sordular. Melekler bu bilgiye, ya Allah’ın bildirmesiyle vâkıf olmuşlar veya Levh-i Mahfuz’a bakıp oradan öğrenmişler yahut da insana gadabî ve şehevî kuvvetlerin verileceğinden anlamışlardır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...