"Vücut" ve "ceset" arasında bir fark var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Vücut konusu izah edilirken şöyle deniyor:

"Binaenaleyh, Mâlik-i Hakikînin daire-i emrinden hariç o vücuda karıştığın zaman zarar vermiş olursun: Ümitsizliği intaç eden hırs gibi."(1)

Burada geçen, "hırs" ifadesi bize vücudun, yalnız beden olmadığını gösteriyor. Ceset ifadesinde, yalnız maddi bedenimiz kast edilmiştir. Ama vücut kavramı ile; var olan maddi ve manevi her şeyimiz kastedilmektedir. Buna duygular da girmektedir.

Zira "hırs" bir duygudur. Zaten vücudun kelime karşılığı da; var edilen demektir. Yani yok olmanın zıddı bir mana taşımaktadır. Ancak halk arasında; beden ve cesset gibi anlamlara gelmektedir.

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Habbe

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...