"Vücutta en mühim mevki, hayat ve rahmetindir." ifadesi ne anlama gelmektedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Vücut varlık demektir. Yokluktan varlığa gelmek en büyük bir rahmet eseridir. Nitekim, Üstat Hazretleri

“Şu hadsiz kâinatı şenlendiren, bilmüşahede Rahmet’tir.”

buyurmakla bu noktaya dikkatimizi çeker. Ancak, rahmetin kemali hayat sahiplerinde görülür. Yirmi Dördüncü Söz'de bu rahmet mertebeleri güzelce sıralanır ve en büyük rahmet “Müslim sıfatıyla insan olmak” şeklinde ifade edilir. Yani, var olmak, yarı canlı olmak, hayat sahibi olmak, akıl sahibi olmak ve Müslüman olmak rahmetin farklı tecellileridir.

İnsan hayatının bütün kâinatla ilgisi vardır. Güneşin, ayın, denizlerin ve karaların yoklukta kalmayıp var olmaları, kendileri için bir rahmet olduğu gibi, insan için de en büyük bir rahmettir.

Melek hayatı böyle değildir. Onların, hayatlarını devam ettirmek için kâinata ihtiyaçları yoktur. Ancak, kâinattaki varlıkları temaşa ve tespihlerini temsil etmekten aldıkları manevî bir hazları vardır.

Bu paragrafta, hayat ve rahmetin önemine dikkat çekildikten sonra yağmurun “hayatın menşei” olduğu için gaflet veren yeknesaklık kaidesine girmeyeceği beyan ediliyor.

İkinci bir bakış açısı ile;

Vücut ve varlık alemlerinde en önemli mertebe ve mevki hayat ve rahmetindir. Zira hayat öyle bir nimettir ki, bütün nimetler bu hayat üzerine bina edilmiştir. Hayat olmasa insan hiçbir nimetin farkına varamaz, hiçbir lezzeti tadamazdı.

Hayat öyle bir iksir ki, insanı bütün kainatla muhatap yapıp, aynı zamanda bütün kainatı kendine musahhar ediyor. Bir arı, hayata mazhariyeti ile güneşi kendine hizmetkar yapıyor; koca unsurlar hayat etrafında hareket ediyor.

Hayat, Allah’ın bütün isim ve sıfatlarının temerküz edip toplandığı bir nokta, bir merkezdir.

Hayat, aynı zamanda taklidi mümkün olmayan bir mühür, bir mucizedir. Zira bir hayatın teşekkülü için bütün kainat çarklarının ve unsurlarının intizamla ve mizan ile hareket edip, bir maksada doğru ilerlemesi gerekir.

Mesela, bir elmanın vücut bulabilmesi için; güneş ,toprak, hava, su gibi külli unsurların tasarruf elinde olması iktiza eder. Bu unsurlara hakim olmayan birisi elmaya da hakim olamaz. Başka bir ifade ile elma kimin ise, elmanın teşekkülünde çalışan kainat çarkları da o zatın olabilir. Yani hayat öyle bir mucize ki taklidi muhaldir.

Rahmet, Allah’ın bütün isim ve sıfatlarının arkasında sevk ve idare edici bir aktör gibidir. Yani rahmet manası isim ve sıfatların arkasında aktörlük yapmasa, insanlar ve çaresiz mahlukat sonsuz izzet ve kibriya sahibi olan Allah ile muhatap olması çok zor olurdu.

Bizi Allah ile muhatap eden mana, rahmettir. Allah, rahmeti iktizasınca bizim ile muhatap olup, bizim ile konuşuyor. Rahmeti ile bize nihayetsiz ihsan ve ikramlarda bulunuyor. Bu yüzden hayat ve rahmet, varlık aleminde en önemli bir mevkide duruyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

bakiduman

Abi,Cenab-ı Hak bu hizmet-i kur'aniyyedeki zahmetlerinizi ve say'inizi kabul buyursun.Risale-i nurlar sadeleştirilmeli çünkü herkes anlayamıyor diyenlerin kulakları çınlasın.Risale-i Nurların asıllarına dokunmadan da hizmet nasıl oluyormuş görsünler maşaallah,barekallah desinler.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...