"وَالْفَجْرِ - وَلَيَالٍ عَشْرٍ kasem-i Kur’âniyle fevkalâde kıymetleri tahakkuk eden o mübarek gecelerde ve seherlerde" Peygamber Efendimizin sünnetinde yapılan özel bir ibadet var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur'ân-ı Kerim'de Fecr sûresinde "Ve on geceye yemin olsun" ifâdesinde kastedilen on gece bazı kaynaklara göre Ramazan ayının son on günü veya Muharrem'in ilk on günü olarak belirtilse de genel görüş, bu mübarek on günün Zilhicce ayının ilk on günü olduğudur.

Kamerî ayların on ikincisi olan Zilhicce ayı, İslâm'ın beş esasından olan hac ibâdetinin yerine getirildiği aydır. Bu mübarek ayın birinden onuna kadar olan zaman dilimi "Leyâli-i aşere" yani on mübarek gecedir. Onuncu gün ise Kurban Bayramının ilk günüdür. Peygamber Efendimiz (asm) bugünlerin önemini şöyle ifâde ediyor:

"Salih amellerin Allah'a en ziyâde sevgili olduğu günler bu on gündür! Ondaki her bir günün orucu bir yıllık oruca (sevapça) eşittir. Ondaki bir gece kıyâmı (İbâdetle ihyâ edilmesi) Kadir Gecesi'nin kıyâmına (ihyasına) eşittir."(1)

Peygamber Efendimizin zevcesi Hafsa (r.a) diyor ki:

"Resulullah (asm) dört şeyi terk etmezdi: Aşure günü orucu, Zilhicce'nin on günü orucu, her ay üç gün orucu ve sabahın iki rekât sünneti."(2)

Ebu'd-Derda (r.a) Zilhicce ayının önemini şöyle anlatıyor:

"Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutmalı, çok sadaka vermeli, çok dua ve istiğfar etmelidir. Çünkü Resulullah, (asm) 'Bu on günün hayır ve bereketinden mahrum kalana yazıklar olsun.' buyurdu."

"Zilhicce'nin ilk dokuz günü oruç tutanın, ömrü bereketli olur, malı çoğalır, çocuğu belâlardan korunur, günahları affedilir, iyiliklerine kat kat sevab verilir, ölüm anında ruhunu kolay teslim eder, kabri aydınlanır, Mizan'da sevabı ağır basar ve Cennette yüksek derecelere kavuşur."

"Allah indinde Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi (Sübhanallah) tahmidi (Elhamdülillah) tehlili (La ilahe illallah) ve tekbiri (Allahu ekber) çok söyleyin!"(3)

Allahu Teâlâ'nın bereketli kıldığı, Kur'ân-ı Kerim'de üzerine yemin edilen, Zilhicce'nin ilk on gecesinde yapılan amellere 700 misli sevab verileceğini Peygamber Efendimiz (asm) müjdeliyor. Bugünler bizlere tövbe etme ve kısa zaman dilimlerinde tekrar çok semere elde etme fırsatının verildiği günlerdir. Biz de Peygamber Efendimiz'e (asm) tabi olarak, gündüzleri oruçla geçirmeli, sadaka vermeli, Allah Teâlâ'yı zikretmeliyiz.

Dipnotlar:

(1) bk. Tirmizi, Savm, 52; İbn Mace, Sıyam, 39.
(2) bk. İbn Kayyım el-Cevziye, Zadu’l-Meâd 2/651.
(3) bk. Abd b. Humeyd, Müsned, 1-257.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...