Block title
Block content

"Yâ Rab! Ne saadetli bir kıyamet ve ne güzel bir haşir ki, وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ hakikatinin küçük bir misâlini bu zaman bize tasvir ediyor." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"EY HÜRRİYET-İ ŞER’Î! Öyle müthiş ve fakat güzel ve müjdeli bir sadâ ile çağırıyorsun, benim gibi bir Şarklıyı tabakat-ı gaflet altında yatmışken uyandırıyorsun. Sen olmasaydın, ben ve umum millet, zindan-ı esarette kalacaktık. Seni ömr-ü ebedî ile tebşir ediyorum. Eğer aynü’l-hayat şeriatı menba-ı hayat yapsan ve o cennette neşvünemâ bulsan, bu millet-i mazlumenin de eski zamana nispeten bin derece terakki edeceğini müjde veriyorum. Eğer hakkıyla seni rehber etse, ağrâz-ı şahsî ve fikr-i intikam ile sizi lekedar etmezse  اَلْعَظَمَةُ ِللهِ وَالْمِنَّةُ لَهُ  "Azamet ve büyüklük Allah’a mahsustur. Ve yalnız Ona boyun eğilir." ki bizi kabr-i vahşet ve istibdattan ihraç ve cennet-i ittihad ve muhabbet-i milliyeye davet etti."

"Yâ Rab! Ne saadetli bir kıyamet ve ne güzel bir haşir ki, 
وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ  "Ölümden sonra diriliş haktır." hakikatinin küçük bir misâlini bu zaman bize tasvir ediyor."(1)

Şeriatın tanımladığı hürriyet, öyle bir hürriyettir ki bu hürriyete iman ve ibadet ile giren birisi, Allah’tan gayrı hiçbir otoritenin hiçbir baskının hiçbir mahlukun boyunduruğuna, tahakkümüne ve dahi istibdadına girmez ve giremez.

Bu asrın hakim ruhu da bu hürriyete uzaktan uzağa destek verip hizmet ediyor. Bu zaviyeden bakılacak olursa, insanlığın kolektif aklının bir neticesi olan demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları gibi kavramlar, ancak şeriatın şubeleri olabilirler.

Müslümanlar, şeriatın bu geniş ve çağın ilerisinde olan hürriyet tanımına layıkı ile ayak uydurup iyi bir vitrin olabilirse, o zaman baskıcı rejimlerin vahşetli ve ufunetli bulutlarını dağıtıp, güzel ve güneşli günlere ulaşabiliriz işallah...

Evet, kahrolsun istibdat, yaşasın birlik ve İslam kardeşliği. Bu mana tahakkuk ederse, Müslümanlar ikinci bir Asr-ı saadete dirilirler, denilmek isteniyor.

(1) bk. Divan-ı Harb-i Örfî, Hürriyete Hitap.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...