"Yağmur suyunun acip bir su olup, nizamı garip, imtizâcât-ı kimyeviyesi size meçhul olduğuna işarettir." cümlesini izah eder misiniz? Su, hidrojen ve oksijenin imtizacından oluşmuyor mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

مَاۤءً Semadan gelen karlar, dolular, sular olduğu halde yalnız suların zikredilmesi, en büyük istifadeyi temin eden, su olduğuna işarettir. مَاءً kelimesinde tenkiri ifade eden tenvin ise, yağmur suyunun acip bir su olup, nizamı garip, imtizâcât-ı kimyeviyesi size meçhul olduğuna işarettir."(1)

Yağmur suyunun nasıl ve hangi sebepler tahtında oluştuğunu fen ilimleri dört başı mamur bir şekilde izah edemiyor. İşte “mai” kelimesinde tenvindeki tenkir, yani belirsizlik tamlaması yağmur suyunun meçhul bileşenine işaret ediyor. Yağmur suyunun kimyevi bileşeni halen tam bir muamma olarak kabul ediliyor. Tıp nasıl vücudun büyük bir kısmını tam keşfedememiş ise, kimya ilmi de suyun bileşenlerini tam manası ile keşfedememiştir. Suyun bileşeni ile ilgili tespitler keşfedilmiş olanlardır, bir de keşfedilmemiş olanlar vardır.

Allah, suyun çevrimiyle ilgili her türlü detayı en mükemmel şekilde planlamıştır. Fizik kuralları ve suyun kimyası Allah'ın düzeninin ince planlarını ortaya koymaktadır. Yukarıdaki ayette dikkat çekilen, yağmur suyunun tuzlu olmaması da Allah'ın harika planı sonucunda olmaktadır. Yağmurun kaynağının suların buharlaşması olduğunu gördük. Buharlaşan suyun %90'ından fazlası tuzlu suya sahip okyanuslardan, denizlerden olmaktadır. Suyun buharlaşması ile ilgili kanunlar öyle ayarlanmıştır ki su, en pis denizlerden, en tuzlu okyanuslardan, en çamurlu sulardan dahi buharlaşırken pislikten, tuzdan, çamurdan arınır. Bu yüzden okyanusların, denizlerin sularını içemiyoruz, ama buralardan buharlaşan suyun yağmur olarak yağması sonucunda oluşan kaynaklardaki suyu içebiliyoruz.

Kur’an'da suyun temizlenip gökten yağma işlemine dikkat çekilmiş ve

"Gökten tertemiz su indirdik."(Furkan 25/48).

buyurulmuştur. Kur'an'da suyun, Dünya'nın oluşumunda sonradan ortaya çıktığı söylenmektedir. Ayet şöyledir:

"Ondan suyunu ve otlağını çıkardı."(Naziat, 79/ 31)

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Sûresi, Âyet: 21,22

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...