Yağmurun, mugeyyebat-ı hamseden (beş bilinmeyenden) olduğu söyleniyor. Diğer mugeyyebat hangileridir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mugeyyebât-ı hamse, yani ancak Allah’ın bildiği, bizim için ise gaib olan beş şey Lokman sûresinin 34. ayet-i kerimesinde şöyle bildirilmiştir:

“Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O, yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.” (Lokman, 31/34)

Buna göre, mugeyyebât-ı hamse şunlardır:

1. Kıyametin vakti.
2. Yağmurun yağma zamanı.
3. Ana rahmindeki çocuğun siması ve istidadı.
4. İnsanın yarın (hayır ve şer olarak) ne kazanacağı.
5. İnsanın nerede öleceği.

Bu konuda Nur Külliyatı'ndan iki nakil yapacağız:

“... Rasadhanelerdeki âletle, bir yağmurun mukaddematını hissedip vaktini tayin etmek, gaibi bilmek değil, belki gaibden çıkıp âlem-i şehadete takarrübü vaktinde bazı mukaddematına ıttıla suretinde bilmektir."

"Röntgen şuâıyla rahm-ı mâderdeki çocuğun erkek ve dişisini bilmekle وَيَعْلَمُ مَا فِى اْلاَرْحَامِ âyetinin meâl-i gaybîsine münâfi olamaz. Çünkü, âyet yalnız zükûret ve ünûset keyfiyetine değil, belki o çocuğun acip istidad-ı hususîsi ve istikbalde kesb edeceği vaziyetine medar olan mukadderât-ı hayatiyesinin mebâdileri, hattâ simasındaki gayet acip olan sikke-i samediyet muraddır ki, çocuğun o tarzda bilinmesi, ilm-i Allâmü’l-Guyûba mahsustur." (Lem’alar, On Altıncı Lem’a)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...