Block title
Block content

"Yahudi milleti, pek çok zahmetle kazandığı, kendine faidesi az,.." Yahudiler mal ve para açısından oldukça zenginler, bunların faydasının az olmasını nasıl anlayabiliriz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Faydası az” ifadesini birkaç şekilde anlamak mümkün.

"Hem dünyada, milletler içinde şiddet-i hırsla meşhur olan Yahudi milletinden daha ziyade rızık peşinde koşan olmuyor. Halbuki zillet ve sefalet içinde en ziyade sû-i maişete onlar maruz oluyorlar. Onların zenginleri dahi süflî yaşıyorlar. Zaten ribâ gibi gayr-ı meşru yollarla kazandıkları mal, rızk-ı helâl değil ki meselemizi cerh etsin."(1)

"Hem Yahudi milleti hırs ile ribâ ile hile dolabı ile rızıklarını zilletli ve sefaletli, gayr-ı meşru ve ancak yaşayacak kadar rızıklarını bulması ve sahrânişinlerin, yani bedevîlerin, kanaatkârâne vaziyetleri, izzetle yaşaması ve kâfi rızkı bulması, yine mezkûr dâvâmızı kat'î ispat eder."(2)

Üstad Hazretleri burada Yahudi milletinin hırs ve dünya sevgisine işaret ediyor. Ve bu hırs ve dünya sevgisinden dolayı, Yahudi milletinin zillet ve meskenet cezasına çarptırıldıklarını söylüyor. Kazandıkları dünyalığın ve servetin de haram olan faiz yolu ile olduğunu, ama bu servetten tarih boyunca fayda görmediklerine işaret ediyor.

Zillet ve meskenet cezası ise, yersiz ve yurtsuz kalıp sair devlet ve kavimlere sığıntı olmak anlamındadır. Yahudiler tarih boyunca hep yersiz ve yurtsuz kalıp her kavimden şiddetli tokatlar yemişlerdir; en yakın örneği Alman Hitleridir. Kaderin cilvesi ki tarihte bu zalim ve alçaklara şefkat sinesini açan hep Osmanlı gibi İslam hükûmetleri olmuşken, halihazırda o tokat ve zilletin acısını Filistin'den çıkarıyorlar.

İkincisi, onların serveti ancak dünya hayatında geçerlidir. Oysa ahiret ebedi bir hayattır, dünya ve içindekiler bu ebediyetin yanında beş para etmez. Yani dünyanın elli-yüz yıllık faydası, ahiretin sonsuz faydasının yanında çok az kalır, esamesi bile okunmaz demektir.

Üçüncüsü, Anadolu'daki tabirle "Yahudiler varlık içinde yokluk çekiyorlar." Yoksa sefalet ve süfli olmaları, fakir olmaları anlamına gelmiyor. Varlıklı olmalarına rağmen gönül ve rahat-ı kalple o varlıklardan istifade edemiyorlar demektir.

Bugün İsrail belki askeri ve siyasi olarak güçlü olabilir, ama güvenlik noktasından da sürekli bir paranoya içindedirler ki bu da bir cihetle süfliyettir. Evet, servet içinde iken endişe ve paranoya ile yaşamak bir cihetle süfliyettir.

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Üçüncü Desise-i Şeytaniye.

(2) bk. Lem'alar, On Dokuzuncu Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...