Block title
Block content

"Yahudileri ve Hristiyanları Dost Edinmeyin!" ayetini nasıl anlamalıyız, Üstadımız bu konuda bir şey söylemiş midir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin." (Mâide Sûresi, 5/51) Ayetini Üstat, manası ve hükmü kati ve muhkem olanlar sınıfından saymamıştır. Zira bu ayeti sınırlandıran ve hükmünü daraltan hadisler ve fıkhi tatbikler söz konusudur.

Mesela ehlikitap bir kadın ile evlenmenin caiz olması, ehlikitabın kestiğinin helal olması, onlar ile ticaret hukukunun olması, İslam mahkemelerinde şahitlik yapabilmeleri, zimmi hukukunun olması, İslam devletinde memuriyetlik yapabilmeleri, bu ayetin mutlak yapısını sınırlandıran diğer hükümlerdir. Bu hükümlerden anlaşılan, bu ayet Yahudi ve Hristiyanlarla  mutlak olarak münasebeti yasaklamıyor. Yasaklanan kısım, onların bozuk inanç ve örfleridir. Yani İslam ile bağdaşmayan inanç ve muamelelerine yaklaşmaktan men ediyor.

"Hem de hüküm müştak üzerine olsa, me'haz-ı iştikakı, illet-i hüküm gösterir."(1)

Hüküm, türetilen kelime üzerine bina oluyorsa, kelimenin türetildiği  kaynak, hükmün asıl sebebi oluyor. Yani “dostluk kurmayın” emri  ayetin hükmüdür, bu hükmün bina edildiği kelimeler ise Hristiyanlık ve Yahudilik  kelimeleridir. Öyle ise kelimenin türediği kaynak; Hristiyanlık ve Yahudilik dinleridir. Yani siz Yahudilik ve Hristiyanlık dinini dost edinmeyin anlamına geliyor. Zira ayette nazara verilen şahıs değil, şahsın sıfatlarıdır.

Başka bir örnek  verecek olursak; Okul müdürü öğrencilere; “öğretmenlerinize karşı  hürmetli olun” derse, burada hürmetin asıl sebebi öğretmenlik sıfatınadır, öğretmenlerin şahsına değildir. 

O zaman ayette men edilen yasak, sadece batıl dinleriyle ilgili olup, diğer sıfatlar bu kapsama girmez. Yoksa, insan olma, yurttaş olma, komşu olma gibi çok münasebetler ile irtibat kurulabilir, hatta dost olunabilir. Dürüst bir Hristiyan tüccarı, hileci bir Müslüman tüccara tercih etmek doğal bir davranıştır. Ayetin yasak kapsamına girmez. Zira burada “dostluk” dine değil, ticaret sıfatınadır.

Bahsi geçen yerin devamında gereken izahı Üstat şöyle yapıyor;

"Hem de bir adam zâtı için sevilmez. Belki muhabbet, sıfat veya san'atı içindir. Öyleyse herbir Müslümanın herbir sıfatı Müslüman olması lâzım olmadığı gibi, herbir kâfirin dahi bütün sıfat ve san'atları kâfir olmak lâzım gelmez. Binaenaleyh, Müslüman olan bir sıfatı veya bir san'atı, istihsan etmekle iktibas etmek neden câiz olmasın? Ehl-i kitaptan bir haremin olsa elbette seveceksin!"(2)

(1) bk. Münazarat, Sualler ve Cevaplar.
(2) bk. a.g.e.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Paylaş

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
dinler arası diyalog batıl o zaman çünkü hiristiyanlıkla diyalog yapılıyor. ayetin manasına geliyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Hristiyan alemi ile müspet hareket ve kavl-i leyyin anlamında ve karşılıklı münazara ortamı açısından iyi ilişkiler kurulabilir bu ayetin yasağına girmez.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
peygamberimiz onlarla hiç dinlerini oturup konuşmuşmu diyalog yapmışmı. anlatmak tebliğ ayrı dine çağırma tebliğ biliyoruz diyalog peygamberimizde duymadım hiç.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
"Yasaklanan kısım, onların bozuk inanç ve örfleridir."demişsiniz. yanı bozuk inançları diyaloğa girmez değilmi. diyalog dediğimiz islamı anlatma tebliğdir. anladığım.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Bir Hıristiyanı çevirip direk din anlatamazsınız bunun için önce bir ortam ve zemin hazırlamak gerekiyor. işte bu ortam ve zemine diyalog deniliyor. Ayrıca İslam akılcı ve güçlü bir dindir Hıristiyanlık ise zayıf ve mantıksız şeylerle dolu bir dindir. Neden diyalog dan çekinen biz olalım ki onlar çekinsin. Malı kötü ve bozuk olan rekabetten kaçınır. Oysa bizim dinimiz elmas ve zümrütlerle bezenmiş bir hazinedir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
DİYALOG HİRİSTİYANLARIN BİR ÜSÜLÜ GİBİ DİN ANLATMA KONUSUNDA EN BAŞARILI DİN ANLATMA ŞEKLİ DİYALOGMU. DİYALOG ONLARIN BİR ARGÜMANI VE BİZ GİDİP BİZİM OLAN SON VE TEK DİNİ ONLARIN ÜSÜLÜNE GÖRE ANLATIYORUZ. BİZİM KENDİ TEBLİĞ YÖNTEMİMİZ YOKMU.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
DİNLER ARASI DİYALOG ILIMLI İSLAM PROJESİ BUNLAR HİRİSTİYANLAR TARAFINDAN ÜRETİLEN BİR YAPI LANSE EDİLİYOR İÇİMİZDE BU YAPIYLA FÜRÜAT DEDİLER ORTAK DİN DEDİLER MEDENİYETLER İTTİFAKI DEDİLER SÜRECİ ONLAR YÜRÜTÜYOR VE BUNUN İSLAMI TEBLİĞLE BİR ALAKASI GÖRÜNMÜYOR.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Tebliğ ile diyaloğu aynı kefeye koyamayız. Tebliğ bir görevdir diyalog ise bu görevin ifa edilmesinde bir araç bir vesiledir. Diyalog karşılıklı konuşabilme zeminidir bunun neresi anlaşılmıyor anlamak zor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
ŞU ANDAKİ DİYALOĞU KİM YAPIYOR KİM YÖNETİYOR ÖRNEK VERİRMİSİNİZ.KİMLER VAR BAŞINDA. BEN GÖRDÜĞÜM HRİSTİYAN USULU DİYALOG VAR. CAMİ YANINDA KİLİSE. SIRATTAN ÜÇ DİNİN TEMSİLCİLERİ BİRLİKTE GEÇME GÖRÜNTÜLERİ. HİLALİN İÇİNDE HAÇ BAYRAK RESMİ KİTAPLARDA BUNLAR. HİRİSTİYANLARA MÜSLÜMANLIKMI ANLATILIYOR MÜSLÜMANLARMI HİRİSTİYANLAŞTIRILIYOR. ORTADA OLAN ŞEYTANİ BİRŞEY.. ORTADA OLAN DİYALOG GÖRÜNEN BU. GERÇEK ÇALIŞMALARIN ZEMİNİNİ NE GÖRDÜM NE KİMLE YAPILIYOR BİLİYORUM. BİLİYORSANIZ DİYALOG NASIL YAPILIYOR YAZARSANIZ SEVİNİRİM. DİNİMİZ İSTEDİĞİ BUMU.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Birilerinin diyaloğu kötüye kullanması ya da amacından saptırması diyalog kavramını batıl ya da yanlış yapmaz. Risale-i Nur kavl-i leyyin ve diyalog ile hareket eder. Tarihte Müslüman birisinin muhakeme ederek Hristiyan olduğu vaki değilken diyaloğu Hristiyan istilasının bir aracı görmek ve bundan bütünü ile kaçınmak paranoyadır. islam hiç bir düşünce ya da fikirden çekinmez onlarla fikir ve düşünce anlamında çarpışmaya hazırdır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...