"Yalnız o mübarek kardeşimiz, benim gibi resmî ilaçlardan çekinmediği için bir sehivdir. Ben ondan ziyade ıztırapta iken, 'Nurcuların duası yeter.' diye maddî ilâçları aramadım ve hastalık hakkında kimsenin fikrini alıp evham etmedim." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Yalnız o mübarek kardeşimiz, benim gibi resmî ilaçlardan çekinmediği için bir sehivdir. Ben ondan ziyade ıztırapta iken, 'Nurcuların duası yeter.' diye maddî ilâçları aramadım ve hastalık hakkında kimsenin fikrini alıp evham etmedim. O merhum kardeşimiz, bu noktada bana muvafakate muvaffak olamamış."

"Nurlar hakkında parlak fıkralarında, bu biçare kardeşine kendini kurban etmeye söz verdiğinden ve Nur vazifesini acele yapmasıyla istirahat âlemine gitti. Ben, hem onun akrabasını, hem Muharrem gibi kıymetli, ciddî talebelerini ve Denizli ve civarı Nurcularını tekrar tâziye edip, bizler gibi onlar da o merhumu hasenatlarına hissedar ederek hasenat cihetinde ölmemiş gibi, defter-i hasenatına haseneler yazdırsınlar diyerek, umum onlara binler selâm ve ona binler rahmet deriz."(1)

Hasan Feyzi Ağabey Üstadımız gibi ilaçlar konusunda ihtiyatlı davranmamış, ilaçları kullanmış ve neticede hata etmiş. Burada nasıl bir ilaç kullanmış ve bu ilacın ölmesinde bir etkisi olmuş mu, bu hususlar hakkında elimizde bir malumat bulunmuyor.

Malum Üstadımız doktor ve ilaçlar konusunda biraz ihtiyatlı davranarak tam tevekkülü esas almış. Tabi o dönem şartlarında bunun bazı önemli sebepleri var. Doktorlar tarafından zehirlenmesi bu sebeplerden birisidir mesela.

Üstadımıza yakın ağabeylerin de zehirlenmeleri ihtimal dahilinde olduğu için, Hasan Feyzi Ağabey'in de ilaç kullanma konusunda Üstadımız gibi dikkatli ve ihtiyatlı olması gerekirdi. Ama Hasan Feyzi (r.h.) Ağabey buna dikkat etmemiş, ifadelerden bunu anlıyoruz.

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-I, 141. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...