"Yalnız Yirminci Söz'ün Birinci Makamı'nda üç-dört âyette şüpheleri söylenmiş." Deniliyor, burada bahsedilen âyetler hangileridir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İlgili bahiste, konunun başında üç ayet yer alır:

Birinci Ayet: “Hani meleklere: "Âdem için secdeye varın!" demiştik.” (Bakara, 2/34)

İkinci Ayet: (Musa kavmine demişti:) “Şüphesiz Allah, size bir sığır boğazlamanızı emrediyor.” (Bakara, 2/67)

Üçüncü Ayet: “Sonra bunun ardından kalpleriniz katılaştı, o kalpler taş gibi, hatta taştan daha katıdır.” (Bakara, 2/74)

İlgili kısımda bu ayetlerle alakalı şu şüphelere yer verilir:

1. “Şöyle bazı cüzi olayları tarih-vari bir surette musırrane tekrar etmekte ne mana var?”

2. “Bir ineği kesmek gibi bir cüzi olayı, o kadar mühim tavsifler ile böyle zikretmek, hatta o büyük sureye ‘el- Bakara’ adını vermekte ne münasebet var?”

3. “Âdem’e secde olan hadise, tamamen gaybi bir durumdur. Akıl ona yol bulamaz, kuvvetli bir imandan sonra böyle olduğu kabul edilebilir, anlaşılabilir. Hâlbuki Kur’an bütün akıl sahiplerine ders veriyor. Çok yerlerde ‘Akıllarını kullanmıyorlar mı?’ der, akla havale eder.” (Mesela, bk. Yasin, 36/68; Bakara, 2/44-76; En’am, 6/32; Â'raf, 7/169; Yunus, 10/16; Hûd, 11/51; Yusuf, 12/109…)

4. “Taşların tesadüfî olan bazı tabii hallerini ehemmiyetle beyan etmekte ne hidayet var?”

Öyle görülüyor ki, bir ve ikinci sorular birinci ayete, üç ve dördüncü sorular da ikinci ve üçüncü ayete yönelik sorulardır. Bediüzzaman burada onların soru ve şüphelerine yer vermiş, devamında ise hiçbir şüphe ve tereddüde yer bırakmayacak şekilde gerekli açıklamayı yapmıştır.

Demek ki bu gibi yerlerde soru ve şüphelere yer vermemek “genel bir kural” olsa bile, “Her genel kuralın istisnaları da olur.” kaidesince, soru ve şüphelere yer verilen bölümler de bulunmaktadır. Kur’an’da “Çürümüş kemikleri kim diriltir?” şeklinde, münkirlerin bazı soru ve şüphelerine yer verildiği unutulmamalıdır. (Yasin, 36/78)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...