"Yani, nasıl ki millet-i İbrahimiyede ekseriyet-i mutlaka ile nuranî rehberler Hazret-i İbrahim’in (a.s.) âlinden, neslinden olan enbiya olduğu gibi; ümmet-i Muhammediyede de (a.s.m.), vezâif-i azîme-i İslâmiyette ve ekser turuk ve mesâlikinde,.." İzahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Onun için, قُلْ لاَۤ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبىٰ demesiyle emrolunarak, Âl-i Beyte karşı ümmetin meveddetini istemiş."

"Bu hakikati teyid eden mükerrer rivayetlerde ferman etmiş:

“Size iki şey bırakıyorum; onlara temessük etseniz necat bulursunuz: biri Kitabullah, biri Âl-i Beytim.” Çünkü, Sünnet-i Seniyyenin menbaı ve muhafızı ve her cihetle iltizam etmesiyle mükellef olan, Âl-i Beyttir."(1)

Hazreti İbrahim (as)’in nesli peygamberler neslidir. Peygamber Efendimiz (asm) de onun neslindendir. Bu cihetle bakıldığında Hazreti İbrahim (as)’in nesli insanlığın müstakim bir rehberi ve yol göstericisi olmuştur. Bu kutlu nesil hayır ağacı gibidir, bütün güzellikler ve güzel ahlaklar bu ağacın meyvesi olmuştur. Bu ağacın en mükemmel ve en son meyvesi de Hazreti Peygamber Efendimiz (asm)'dir.

Hazreti Peygamber Efendimiz (asm) ile nübüvvet mührü kapanmıştır. Bundan sonra da artık nebi gelmeyecektir. Lakin Allah’ın hayır ağacını temsil edecek ve onu devam ettirecek yeni bir kutlu nesli murat etmesi hikmetinin bir gereğidir. Belki bu nesil nebi olmayacak ama nebi gibi bu hayır ağacına hizmet edecektir. Bu inceliğe Peygamber Efendimiz (asm) şu şekilde işaret ediyor:

“Ümmetimin alimleri, İsrâiloğullarının peygamberleri gibidir."(2)

Bu nesil elbette Peygamber Efendimizin (asm) mübarek nesli olan Ehl-i Beyt neslidir ki, bu nesil bin dört yüz yıl boyunca İslam’ı koruma ve yayma noktasında nübüvvetvari hizmet etmiş ve Müslümanlara müstakim bir rehber olmuşlardır.

Ehl-i Beyt imam ve alimleri çoktur, bunlara Muhammmed el-Bâkir, Mûsa el-Kazım, Ca'fer es-Sadık örnek olarak verilebilir. Bunun yanında Şah-ı Geylânî' ve Şah-ı Nakşibendi gibi bir çok büyük evliya hem kutup hem imam olarak bu kutlu nesildendirler. Bu mübarek zatların en büyük hususiyetleri Allah dostu olmaları ve hayatlarını şeriatın muhafazasına harcamalarıdır. İmam Hüseyin (ra)’in bu uğurda şehit olması en güzel örnektir.

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, Dördüncü Lem'a.
(2) bk. Razi, Tefsir, 8/302; Neysaburi, Tefsir: 1/264; Keşfu’l-Hafa: 2/64.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...