Block title
Block content

"Yani, o zât, ubûdiyet-i külliye cihetiyle kesret tabakatının dergâh-ı İlâhîye elçisi olduğu gibi, kurbiyet ve risalet cihetiyle dergâh-ı İlâhînin kesret tabakatına memurudur." Risalet cihetini anlıyoruz da, ubudiyet cihetiyle elçiliği nasıl oluyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir şehirde ahali, nasıl talep ve ihtiyaçlarını valiye aktarmak için bir elçi seçer, o elçi ahali namına gider vali ile konuşur. Ahalinin ihtiyaç ve taleplerini valiye bildirir. Aynı şekilde Allah Resulü (asv) de, bütün kainat ve mahlukat ahalisinin bir vekili, bir elçisi olarak Miraç'ta Allah’ın huzuruna çıkmıştır.

Miraç'ta, Allah Resulü (asv) bütün mahlukatın fıtri ve kali halleri ile ettikleri dua ve ibadetleri, Allah’a hem kendi namına hem de mahlukat namına takdim etmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...