Block title
Block content

"Yani, o zîşuur ve zîhayat, mânen o âlemlere misafir gittiği gibi, o âlemler dahi o zîşuurun mir'ât-ı ruhuna misafir olup, irtisam ve temessül ile geliyorlar." cümlesinde "misafir gitme ve gelmeyi" nasıl anlamalıyız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsandaki hisler ve duyguların herbirisi, bir aleme açılan pencereler hükmündedir. İnsan bu hisler ve duygular penceresi ile, o alemleri hem hisseder, hem de o alemi kendi üstünde yansıtır. Bu hisler o alemler ile irtibat içindedir

Mesela; insandaki hafıza kuvvesi, kader levhalarının bir küçük modeli hükmündedir. Hafıza, âdeta kader aleminin insandaki bir yansıması şeklindedir.

Hayal duygusu misal aleminin küçük bir modelidir. Misal alemini insan bu duygu ile gözlemler.

Akıl, manalar alemine açılan bir penceredir. İnsan manalar alemini akıl ile hisseder ve bilir. Manalar da akılda yansır vs. Misafir gidip gelme tabiri; hisler ile alemler arasındaki münasebete işaret eden bir teşbihtir. 

Daha bunun gibi bilinen ve bilinmeyen binlerce hissiyat ve duygular, kainattaki alemler ile irtibatlı ve karşılıklı alışveriş içindeler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Birinci Maksat, Birinci Esas | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2740 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...