"Yani, şu ateş azabı, Kur'ân'a imtisal etmeyen kâfirlere hazırlanmıştır." Buradan, ateş sanki kâfirlere mahsus manası çıkıyor gibi, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Yani, şu ateş azabı, Kur'ân'a imtisal etmeyen kâfirlere hazırlanmıştır. Hem bu ateş, tufan ve sair musibetler gibi iyi-kötü bütün insanlara şâmil musibetlerden değildir. Ancak bu musibeti celb eden, küfürdür. Bu belâdan kurtuluş çaresi, ancak Kur'ân-ı Kerime imtisaldir."(1)

Cehennem azabı ya da ateşi, bir sınıftan ibaret değildir. Malum, cehennem yedi tabakadan oluşmaktadır ve her tabakanın ateşi derecesine göre şiddet peyda eder. Cehennemin en hafif tabakası yedinci tabakası olup, sadece günahkâr müminleri yakacaktır. Cehennemin bu tabakası ile en şiddetli tabakası arasında çok fark olacak.

Bu ayette ifade edilen ateş azabı, kâfirlere ait bir ateş azabını ifade ediyor. Yani cehennemde öyle şiddetli ateşler olacak ki, bu ateşler sadece kâfirlere ve küfre mahsus ateşler olacaktır, diye tevil etmekte bir beis bulunmuyor. Çünkü günahkâr müminlerin de ateşe maruz kalacağı, ayet ve hadislerde çok açık bir şekilde ifade edilmektedir. Dolayısı ile genel bir hükümle ateş azabını kâfirlere mahsus görmek yanlış olur.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Suresi, 23-24. Ayetlerin Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...