Yapılan hizmetlerden husule gelen sevapların iştirak-i emval-i uhreviye ciheti ile paylaştırılmasını anladım ama, şahsi ibadet sevabı nasıl paylaştırılır? O zaman tüm ibadetlerin sevabı dağıtılır, gibi bir şey çıkıyor ortaya. Bu nasıl olur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu zamanda insanların ferdi olarak yüksek sevap ve külli makamları kazanması, zamanın şartlarından dolayı çok zor hale gelmiştir. Bu zorluğa binaen Allah’ın cemaat halinde ve cemaat şuuru ile hareket etmemiz halinde, o sevapları ve külli makamları vermesi rahmet ve adaletinin şanındandır. Yani ferdi elde edemeyeceğimiz makamları cemaat ile elde etme imkanını Allah bu zamanda bize bahşetmiştir. Tabi bu nimetin bir de her insanın elinden gelebilecek bedeli vardır ki o da cemaate ihlas ve uhuvvet ile dahil olup o külli ve manevi şirketten hissedar olmaktır.

Bu manevi şirket, umumi bir kasa ve havuz gibidir; herkes gücü nispetinde bu kasaya ve havuza bir şeyler boşaltıyor. En sonunda bu kasa ve havuz dolduktan sonra hissedarlarına azalmadan parçalanmadan dağıtılıyor. Bu dağıtımda kimse sevap kaybına ya da haksızlığa uğramıyor. Allah rahmet ve keremi ile her hissedara parçalamadan bir bütün olarak o havuzun sevabını dağıtıyor. Katkısı en az olan hissedara bir havuz tam olarak verilirken hisse ve katkısı daha fazla olan diğer birisine de iki tam havuz veriliyor, çok parlak makamda olan ve çok sevap katkısı olan diğer birisine de üç, beş belki eksiksiz bin tam havuz sevabı veriliyor.

Bu mana, tamamen bu zamanın zorluğuna ve şartların ağırlığına binaen Allah’ın bir ihsan ve ikramıdır. Hiçbir şahsın sevabının azalması ya da eksilmesi söz konusu değildir, tam aksine sevap daha da ziyadeleşiyor.

Mesela Kadir Gecesi'ni bu manevi şirketin dışında bir şahıs kazanmaya çalışsa ve kazansa, sevabı şahsi kalır, ama bu şirkete dahil olup öyle kazansa o bin ay, yüz bin ay hükmüne geçer. Sair kazananların sevabından da istifade eder. Ya da kimse kazanamasa sadece birisi o geceyi kazansa, şirketin manevi bağlantısından ve hissesinden dolayı herkes kazanmış gibi eksiksiz o sevabı elde edebilir. Üstelik o kazanan şahsın payı daha büyük ve ziyade olur, eksilmez daha da artar.

Sorgu, ceza ve suç şahsidir, bir başkasını ilgilendirmez. Burada bahsedilen sevapta manevi bir şirketin kurulmasıdır. Bu manevi şirketten dolayı, sevabından istifade ettiğimiz bir kardeşin günah ve hataları bize bulaşmaz. Böyle olunca sorgu da şahsidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...