Block title
Block content

"Yaz zamanında masnuat-ı sagîrenin taifelerine öyle şaşaalı ve birbiri arkasında bayramlardır ki,.." Masnuat-ı sağirenin taifelerine bu bayramın daha şaşaalı olduğu ifade ediliyor. Burada küçük masnuatın öne çıkarılmasının hikmeti nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Masnuat-ı sağirenin” taifeleri denilince hatırımıza öncelikle sinekler ve böcekler taifeleri gelir. Onların bayramının daha şaşaalı olması iki şekilde anlaşılabilir. Birisi, bunların sayıca çokluklarıdır. Bir çift karasineğin bir baharda beş buçuk milyar olduğu dikkate alınırsa bu şaşaa daha iyi anlaşılır.

İkinci cihet ise, bunlardaki sanat incelikleridir. Konuya,

“Bir sineğin hilkati hayretfezâdır filden.”(Lemeat)

cümlesinin ışığında baktığımızda, bu küçük varlıkların kısa bir zamanda yaratılmalarına, her birine göz, kulak, ayak, kanat gibi cihazların eksiksiz ve mükemmel verilmelerine, kendilerini rahmetiyle koruyan, besleyip büyüten bir İlâhî inayetin güneş gibi göründüğüne nazar ettiğimizde, meleklerin bu harika sanat ve inayet levhalarını hayretle temaşa etmelerini uzak görmeyiz.

Konunun bir başka yönü de, bu küçük varlıkları insanların çok az bir kısmının, yani ilgili bilim adamlarının inceledikleri, onların da ancak ilgilendikleri türe ait örnekler üzerinde durdukları, o türün bütün fertlerini incelemelerinin mümkün olmadığı, dolayısıyle bu mucize varlıkların çok büyük bir çoğunluğunun seyircisiz kaldıklarıdır. Üstat Hazretleri bu kâinattaki harika eserleri temaşa ve  tefekküre cin ve insin nazarlarının kâfi gelmediğini, bu görev  için “nihayetsiz melaike envaı ve ruhaniyat ecnası”nın lazım geldiğini ifade eder. Bu mana söz konusu “masnuat-ı sağire” için daha çokda geçerlidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...