"Yaz zamanında masnuat-ı sagîrenin taifelerine öyle şa’şaalı ve birbiri arkasında bayramlardır ki,..” Masnuat-ı sağirenin taifelerine bu bayramın daha şa’şaalı olduğu ifade ediliyor. Burada küçük masnuatın öne çıkarılmasının hikmeti nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Masnuat-ı sağirenin” taifeleri denilince hatırımıza öncelikle sinekler ve böcekler gelir. Onların bayramının daha şa’şaalı olması iki şekilde anlaşılabilir.

Birisi, bunların sayıca çokluklarıdır. Bir çift karasineğin bir baharda beş buçuk milyar olduğu dikkate alınırsa bu şa’şaa daha iyi anlaşılır.

İkinci cihet ise, bunlardaki sanat incelikleridir. Konuya, “Bir sineğin hilkati hayretfezâdır filden.”(Lemeat) cümlesinin ışığında baktığımızda, bu küçük varlıkların kısa bir zamanda yaratılmalarına, her birine göz, kulak, ayak, kanat gibi cihazların eksiksiz ve mükemmel verilmelerine, kendilerini rahmetiyle koruyan, besleyip büyüten bir İlâhî inâyetin güneş gibi göründüğüne nazar ettiğimizde, meleklerin bu harika sanat ve inâyet levhalarını hayretle temaşa etmelerini uzak görmeyiz.

Konunun bir başka yönü de, bu küçük varlıkları, insanların çok az bir kısmının inceledikleri onların da bir türün bütün fertlerini incelemelerinin mümkün olmadığı, dolayısıyla bu mu’cize varlıkların büyük bir çoğunluğunun seyircisiz kaldıklarıdır. Üstad Hazretleri bu kâinattaki harika eserleri temaşa ve tefekküre cin ve insin nazarlarının kâfi gelmediğini, bu vazife için “nihâyetsiz melaike envaı ve ruhaniyat ecnası”nın lazım geldiğini ifade eder. Bu mâna söz konusu “masnuat-ı sağire”nin temaşa edilmeleri konusunda çok daha açık olarak kendini gösterir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...