Block title
Block content

Niyazi BEKİ (Doç. Dr.)

 
Niyazi Beki, 1953'te Bingöl'ün Gözer köyünde doğdu. Özel hocalardan Arapça, Bedi, Beyan, Maânî, Akaid/Kelam, Fıkıh, Tefsir, Hadis, Mantık vb. İslâmi ilimleri okudu. Bingöl Lisesi ve Muş İmam-Hatip Lisesini bitirdikten sonra Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1984'te mezun oldu. Yüksek lisansını, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir ve Hadis bölümü, Hadis Anabilim dalında yaptığı "es-Sülemî ve Kitâbu'l-Erbaîn li's-Sûfiyye" adlı tez çalışmasıyla (1990) bitirdi. Doktora çalışmasını, Sakarya Üniversiesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalında yaptığı "20. Asır Türkiyesinde Tefsirde İşârâtu'l-İ'caz Örneği" adlı teziyle (1997) tamamladı.
Eğitim hayatı yanında, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak imam-hatiplik ve vaizlik görevlerinde bulundu. 1993'te Arapça okutmanı olarak Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girdi. 1998'de Arap Dili ve Belağatı Anabilim Dalı Başkanlığı görevine atandı. 2003-2004'te Amerika'da Hartfort Saminary'de misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 17 Ekim 2005'te emekli oldu.
"Fi Zilali'l-Kur'an" tefsirinin tercümesi ( heyetle)-Hikmet Yayınları- İstanbul, 1989-92.
"Namazın Sayısal Mucizesi" --Nun Yayıncılık- İstanbul, 1996.
"Kur'an İlimleri ve Tefsir Açısından B. Said Nursi'nin Eserleri" --Timaş-İstanbul, 1999.
"Abdulkadir Geylânî ve Esmâü'l-hüsnâ Kasidesi" -Sultan yayın evi- İstanbul, 2000.
"Cevşenu'l-Kebir" Tercümesi -Zafer y.- İstanbul, 2000.
"Kur'an-ı Kerim Meâli" (bir başkasıyla birlikte) İstanbul, 2001.
"Celal ve Cemal Sıfatları Işığında Rahman Suresi" -Nesil Yayınevi -İstanbul, 2003(2. Baskı).
"40 Hadis'te İbret verici Kıssalar" -Alternatif Düşünce Yayınevi- İstanbul, 2006.
"Hukuki ve Sosyolojik Tahlillerle İlk İslam Devleti" Tercüme -Alternatif Düşünce Yayınevi- İstanbul, 2006.
Yazarın, 1989'dan bu yana değişik dergilerde İslâmi ilimler konusunda yazı ve makaleleri yayınlanmıştır. Ve halen bu çalışmaları aralıklı olarak devam etmektedir. Dört çocuk babası olan Niyazi Beki, Arapça, İngilizce ve Farsça bilmektedir*.*

Sitedeki Yazıları

Paylaş
Yükleniyor...