Block title
Block content

Yazıda usananlara Üstad'ın ifade ettiği, "Mahşerde ulema-i hakikatin sarf ettikleri mürekkep şehidlerin kanıyla muvazene edilir, o kıymette olur." hadisindeki mürekkebin mecazi olduğu ifade ediliyor, konuyu açar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kıyamet gününde âlimlerin mürekkebi ile şehitlerin kanı tartılır, âlimlerin mürekkebi şehitlerin kanından ağır gelir."(1)

Bu hadiste kullanılan "şehidin kanı" ile "alimin mürekkebi" elbette mecazidir. Bu hadisteki mürekkep ilmi, kan da şehitliği temsil eden mecazi simgelerdir. Bu simgeleri zahiri üzerine anlamak anlamsız bir safsata olur. Yani şehidin dökülen iki üç litre kanı ile alimin kullanmış olduğu üç beş litre mürekkebin sahiden bir tartıda tartılıp muhakeme edilmesi tam bir safsata olur.

Buradaki kan ve mürekkep simgeleri tamamen mecazidir, asıl mana "ilmin şehitlikten daha üstün ve daha faziletli olduğu" ifade edilmektedir. Bu hadis Risale-i Nur'da da mecazi olarak değerlendirilmektedir.

Hz. Peygamber (asm) Efendimiz bu hadis-i şerifte alimlik mertebesini, son derece yüksek bir manevi mertebe olan şehitlikle mukayese buyurmakta, âlimin üstünlüğünü açıklamaktadır. Yani "İlmi ile amil olan alimin makamı şehitlik gibi yüce bir makamdan bile üstündür." denilerek, ilmin ve alimin değeri vurgulanıyor.

Dipnotlar:

(1) bk. Suyûti, el Câmiu’s Sağir, nr 10026; İbn Abdilberr, Câmiu Beyâni’l- İlm, nr. 139.

İlave bilgi için tıklayınız:

Risalelerde hadis olarak yer alan: “Mahşerde ulema-i hakikatin sarfettikleri mürekkeb, şehitlerin kanıyla muvazene edilir.” ifadesinin hadis olmadığı aşağıda iddia edilmiştir. Bu iddia doğru mudur?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...