Block title
Block content

"Yedi tabaka, herbir tabaka âlem-i arzdan tâ âlem-i berzaha, âlem-i misale, tâ âlem-i âhirete kadar birer âlemin damı hükmünde birer semânın bulunması, hikmeten, aklen iktiza eder." Bu alemler her tabakada var mı, tabakanın kendi içinde sıralaması bu mu?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Elhasıl: Esirden yapılmış, elektrik, ziya, hararet, cazibe gibi seyyâlât-ı lâtifenin medarı olmuş ve hadiste اَلسَّمَاۤءُ مَوْجٌ مَكْفُوفٌ (Sema, dalgaları karar kılmış bir denizdir.) işaretiyle seyyârât ve nücumun harekâtına müsait olmuş ve Samanyolu denilen mecerretü’s-semâdan, tâ en yakın seyyareye kadar, muhtelif vaziyet ve teşekkülde yedi tabaka, herbir tabaka âlem-i arzdan tâ âlem-i berzaha, âlem-i misale, tâ âlem-i ahrete kadar birer âlemin damı hükmünde birer semânın bulunması, hikmeten, aklen iktiza eder."(1)

Burada bir sıralama yapılmıyor, her tabakanın kendine özgü bir semasının, yani damının olduğu vurgulanıyor.

Kur’an, semavatı yedi tabaka olarak ifade ederken, bugünki fen ilimleri bu tabakaları inkar ederek, semanın tek bir tabaka olduğunu iddia ediyor.

Sema alemine dikkat ile bakıldığında, cisimlerin sınıflara ve kısımlara ayrıldığı anlaşılıyor. Samanyolu sistemi ile diğer galaksi sistemleri arasında çok açık bir sınıf farkının olduğu anlaşılıyor. İşte Kur’an’ın "yedi tabaka" ile ifade ettiği mana; semaların sınıflarının ve tabakalarının çokluğuna işaret ediyor, bunları görmezden gelip inkar etmek kabil değildir.

Bunun dışında "yedi sema" ifadesinde, sadece maddi alemin semaları değil, gaybi alemlerin semaları da dahildir. Zira Kur’an Allah’ın kelamı olduğu için, sadece maddi alemlere değil, bütün alemlere ve onların semalarına da bakar bir mahiyettedir.

Nasıl şu dünyanın bir seması, damı varsa, cennet ve cehennemin de kendine özgü bir seması ve damı vardır. Aynı şekilde kabir aleminin, misal aleminin de kendine mahsus semaları ve damları bulunmaktadır. Kur’an ayette "yedi sema" ifadesi ile bu kesrete işaret ediyor.

Dünya bir tabaka, gökyüzü de ona bir sema ve damdır; diğer tabakaları da buna kıyas edebiliriz...

(1) bk. Sözler, Otuz Birinci Söz, İkinci Esas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Kategorileri:
Okunma sayısı : 2.025
Word indir Pdf indir
Paylaş

BENZER SORULAR

Yükleniyor...