"Yedi tabaka olarak halk ettim, demiyor. Misliyet ise, mahlûkiyet ve mahlûkata meskeniyet cihetiyle bir teşbihtir..." ifadesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Öncelikle ilgili ifadeleri buraya alalım:

"Saniyen, âyetin sarahatinde 'yedi kat arz' dememiş. اَللهُ الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ وَمِنَ اْلاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ilâ âhir. Âyetin zâhiri diyor ki: 'Arzı da o seb’a semâvât gibi halk etmiş ve mahlûkatına mesken ittihaz etmiş.'” (1)

"Yedi tabaka olarak halk ettim." demiyor. Misliyet ise, mahlûkiyet ve mahlûkata meskeniyet cihetiyle bir teşbihtir. Yukarıdaki ayette de açıkça anlaşıldığı gibi; "arzı yedi kat olarak yarattık" demiyor, yedi göğü yarattı ve yeryüzünü de onlar gibi yarattı diyor. Burada geçen "gibi" kavramı, misliyete, yani benzerliğe işaret eder ancak yeryüzünün göğe benzetilmesi demek yedi kat demek anlamına gelmez, diyor. Belki bu benzerlik; yaratılma ve mesken olması itibarıyladır, diyor Üstadımız.

Yani nasıl ki, göğü ben yarattım ve orada sakinler yerleştirdim. Aynen öyle de yeri de ben yarattım ve sakinler yerleştirdim.

(1) bk. Lem'alar, On İkinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...