Yedinci Asıl'da nazara verilen teşbihlerle işin mantığını kavrayabiliyoruz. Ancak bu Yedinci Asıl ile Üçüncü Dal’a konu teşkil eden sualin münasebetini nasıl kurabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Verilen örnekler, soruyla doğrudan bir ilgisi yoksa da konunun anlatım tarzı ve daha iyi anlaşılması açısından bir benzerlik olduğu söylenebilir. Çünkü konun esası olan hadislerdeki teşbih ve temsillerin yanlış anlaşılması durumunda nasıl bir hataya düşüleceği ve sahih hadislerin inkârına nasıl gidileceğine açıklık gitirmektedir.

Burada, hadislerde teşbih ve temsillerle anlatılan konulara açıklık getiriliyor. Böylece, Yedinci Asıl’da örnek verilen hadislerin tarihte ve günümüzde yanlış anlaşılması dikkatlere sunularak, Üçüncü Dal’daki konularla ilgili hadislerin de yanlış anlaşılması konusu açıklanmış oluyor. Çünkü, bilinmeyen şeylerin bilinenlere açıklanması daha ikna edici ve belagata daha uygundur.

"Dünyanın öküz ve balık üzerinde olması" benzetmesi, yanlış anlaşıldığında ne gibi hatalara düşüleceği malumdur. İşte kıyamet alametleriyle ilgili hadisler de güzelce anlaşılmazsa, ne kadar büyük hatalara düşülebileceği ifade ediliyor.

Kıyamet alametleriyle ilgili rivayetler, Risale-i Nur’un değişik yerlerinde, özellikle Beşinci Şua’da açıklanmaktadır.

Örneğin, rivayetlerden, "deccal çıktığında bütün dünyanın işiteceğini, kırk günde dünyayı gezeceğini, harikulâde bir eşeğe sahip olduğunu" öğreniyoruz. (1)

Şuâlar'da belirtildiğine göre, deccal zamanında haberleşme ve seyahat araçları o derece gelişir ki, bir hadise bir günde bütün dünyada işitilir. Ve bir adam kırk günde dünyayı dolaşabilecek, yedi kıtasını, yetmiş hükûmetini görebilecek ve gezebilecektir.

Bu rivayet aynı zamanda keşfedilmeden on asır öncesinde tren, otomobil, otobüs ve uçak gibi araçlardan mûcizâne haber vermektedir.

(1) bk. Kenzü'l-Ummal, 14/330

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...