Yedinci Mesele'de ispatın kolay, nefyin zor olmasından bahsettikten sonra, “Cenneti ve dar-ı saadeti ihbar ve isbat eden yalnız bir izini, sinema gibi keşfen bir gölgesini, bir tereşşuhunu göstermekle davayı kazanır.” deniliyor. İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dünya hayatında imtihan ve tecrübe olmanın gereği olarak iyi ile kötü, hayır ile şer, güzel ile çirkin, nur ile karanlık beraber ve iç içe bulunuyor. Elbette bu imtihan dünyası son bulup, ebedi aleme insanlar yerleşeceği zaman, bu zıtlar birbirinden ayıklanıp, hepsi layık olduğu yere giderler. Hayır, güzel, nur, iyilikler cennete; şer, çirkinlik, kötülük ve karanlıklar da cehenneme dökülürler.

Cennet ile cehennem sabit ve daimi iki mahzen ve depo gibidirler. Her ikisi de kendi bünyesine uygun olan şeyleri kabul ederler. Kötülük cennete, iyilik de cehenneme uğramaz. Dünya hayatındaki şer ve çirkinliklere dikkat ile bakıldığı zaman, cehenneme uygun ve ona işaret ettiği anlaşılır. Aynı şekilde hayır ve güzelliklerden de cennetin mahiyeti anlaşılır.

Kainatın şu çalkantılı ve kararsız halleri, bu dünyada hayır ile şerrin beraber bulunmasının sürekli olmayacağına işaret eder. Zira iki zıt daimi beraber bulunamazlar, elbette bir zaman sonra tefrik ve temyiz olunurlar. Kainatın şu hali, öldükten sonra dirilmenin hak olduğunu ve cennet ve cehennemin ebedi ve daimi iki mahzen olduğunu kati bir şekilde izah ve ispat eder.

Dünyadaki bütün güzellikler cennetin numuneleri ve işaretçileri iken, bütün kötülük ve çirkinlikler de cehennemin numuneleri ve işaretçileridirler.

Ayrıca peygamberler hem mazhar oldukları vahiyler ile hem de kainat kitabında ahirete işaret eden sayısız delilleri ders ve talim ettirmek ile o emare ve asara işaret etmişler ve ediyorlar. Ahireti ispat eden bütün akli ayetlerin hepsi bu asar ve emare kapsamındadır. Alim ve evliyalar ise, bu ayetleri rehber alarak kendi dönemindeki insanlara bu ayetleri ders ve talim ediyorlar. Mesela Risale- i Nurlar ve hususi olarak Haşir Risalesi buna güzel bir misaldir.

Mesela, bu dünyada mazlumlar hakkını ve ahını almadan, zalimler de ceza ve hesap görmeden eşit bir şekilde ölüp gitmeleri Allah’ın sonsuz adaletine yakışmaz. Öyle ise Allah’ın sonsuz adalet ismi bu mazlumların ve zalimlerin hesap göreceği bir diyarı ister. İşte bu istemek, ahiret aleminin yaratılmasına bir muktazi, bir gerekçedir, bir asar ve bir emaredir. Daha bu isimler gibi Allah’ın binlerce ismi ahiret hayatının yaratılmasını ister ve gerektirir ki, bunların hepsi birer asar ve emaredir.

İkinci olarak, bütün peygamberlerin mucizeleri, bütün evliyaların keramet ve keşifleri, bütün salih insanların güzel ahlak ve inançları bu asar ve emareler kapsamına girer. Mesela Peygamber Efendimiz (asm) Miraç mucizesi ile o menzilleri gezip görmüş ve bize ihbar etmiştir. Bir evliya, keşfi ve manevi gözü ile kabrin arkasını seyredip o alanda bir ittifak temin etmişler vs...

Daha buna benzer cennet ve cehenneme işaret eden çok iz, tereşşuhat ve gölgeler mevcuttur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...