Yedinci Pencere: "Şu kâinat yüzünde serpilen masnuatın kemâl-i intizamları ve kemâl-i mevzuniyetleri ve kemâl-i ziynetleri ve icadlarının suhuleti ve birbirine benzemeleri ve bir tek fıtrat izhar etmeleri,.." diye devam eden cümleyi açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şu kâinat yüzünde serpilen masnuatın kemâl-i intizamları ve kemâl-i mevzuniyetleri ve kemâl-i ziynetleri ve icadlarının suhuleti ve birbirine benzemeleri ve bir tek fıtrat izhar etmeleri, nasıl ki bir Sâni-i Hakîmin vücub-u vücudunu ve kemâl-i kudretini ve vahdetini gayet geniş bir mikyasta gösteriyorlar. Öyle de câmid ve basit unsurlardan hadsiz ve ayrı ayrı ve muntazam mürekkebâtın icadı, mürekkebat adedince yine o Sâni-i Hakîmin vücub-u vücuduna şehadet ve vahdetine işaret etmekle beraber,.."(1)

Kainattaki sanatlı eserler üzerinde görünen mükemmel intizam, mükemmel ölçü, mükemmel süs ve estetik ve aynı zamanda bu eserlerin yaratılışındaki kolaylık ve biribirine benzemeleri; sanatkar ve ustasının bir olduğuna ve O'nun sonsuz kudret ve ilim sahibi olduğuna şahittirler.

Sanatkarın büyüklüğü ve mahareti eserinden anlaşılması misüllü; Allah'ın, varlığı ve birliği de kainattaki mükemmel icraat ve eserlerinden anlaşılıyor.

Küçük bir çiçeğin sureti, Allah’ın varlığına ve birliğine küçük çapta bir delil ise; kainatın geniş ve büyük sureti aynı şekilde; Allah’ın varlığına ve birliğine büyük çapta ve mikyasta delildir. Kainat üzerinde görünen eserler arasındaki dayanışma ve yardımlaşma; Allah’ın birliğini gösterdiği gibi, nihayetsiz estetik ve güzellikler de O'nun güzel isimlerine ve sonsuz kudretine, ilmine işaret ediyorlar.

(1) bk. Sözler, Otuz Üçüncü Söz Yedinci Pencere.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...