Block title
Block content

Yedinci Sûretin başında; “medenî ahali” içinde gezmekten söz ediliyor. Halbuki, ahalinin bir kısmı medeniyetten uzak, belki bedevî ve vahşi olarak görünüyor. Bunu nasıl anlamalıyız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Medenî ahali" ifadesiyle bütün bir insanlık âlemi kastedilmektedir. Her insan medeni olarak yaratılmıştır; Üstad'ın tabiriyle “medeni-i bittab’ ” dır. Yani insanın yaratılışında medeniyet vardır.

Zira insan yalnız yaşayamaz. İhtiyaçlarını tek başına temin edemez. Ancak diğer insanlarla iş bölümü yapmakla bütün ihtiyaçlarını karşılayabilir. İnsanın yaratılışı da bunu gerektirmektedir. Hayvanlar gibi fıtrî bir kürkü yoktur. Ayakları her zeminde yürümeye ve soğuktan korunmaya elverişli değildir. Bu yaratılışı onu giyim sanayine zorlamıştır.

Terziden, ayakkabıcıya kadar bütün insanlarla işbirliğine ve vazife taksimine mecbur kılmıştır. Bu ise medeni olmak, yani vahşi hayvanlar gibi yalnız başına yaşamak yerine, diğer insanlarla ortak bir hayat sürmek demektir. İnsanlar aralarında ilimde ve kültürde, teknikte ve sanayide farklılıklar olabilir.

Fakirlik medenî olmaya  engel değildir. Zira, medeniyet vahşetin zıddıdır, fakirliğin değil. Fakirliğin zıddı zenginliktir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...