YEİS

İnanan, fakat İslâm’ı yaşama konusunda nefsine söz geçiremeyen bir kişinin yakalanacağı ilk hastalık yeistir. Bu hastalığa düşen insan, Cenâb-ı Hakk’ın keremini, ihsanını, affını hatırlamalı ve O’nun rahmetinin bütün günahları örtecek kadar geniş olduğunu düşünmelidir. Böylece, kendisini “mutlaka cehenneme gidecek birisi” olarak görme hastalığından kurtulur ve yeis âfetinden uzak kalır.

Yükleniyor...