Block title
Block content

"Yeis, mâni-i herkemâldir. 'Neme lâzım, başkası düşünsün.' istibdadın yadigârıdır." Yeis nasıl istibdadın yadigarıdır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Taklit ve baskının olduğu yerde kalıpçılık ve taassup çıkar. Bu da ilim adamlarının özgürlük alanını kısıtlar. Taassup ve baskı yüzünden ilim adamları farklı ve değişik düşünceleri dillendiremezler. İlim adamları fikirlerini dillendiremedikleri zaman, fikir ve düşünce dünyası donuklaşıp matlaşır ve terakki etmez. Bu da taassup ve cehalete kuvvet verir. Cehaletin sonucunda da ümitsizlik ve banane fikri yaygınlaşır. Yani insanlar baskı korkusundan birbirlerini ikaz etmekte ümitsizliğe düşerler ve herkes kendi kabuğuna çekilir.

Halbuki meşverette ve hürriyette insanlar yanlış da olsa fikirlerini beyan eder, doğru, çabuk parlayıp gün yüzüne çıkar; hatalı ve yanlış fikirler de düzelme imkânı bulur. Fikirler özgürce çarpıştığı zaman, hak ve hakikat daima galip gelip yanlışları bertaraf eder.

Özet olarak, ilim ve düşünce özgürlüğünün olmadığı bir yerde, yanlış ve batıl şeyler kıyıda köşede saklanarak kök salar ve kuvvet bulur. Manevi hastalıklar bozuk ve pis zeminlerden türer ki yeis de bunlardan birisidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Divan-ı Harb-i Örfî | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 3229 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...