YEMÂME

Yemâme, Arap Yarımadasının orta bölümünde yer alan ve geniş toprakları olan bir bölgedir. Kuzeyinde ve batısında Hicaz, doğusunda Basra Körfezi, güneyinde ise Yemen yer almaktadır. Ana yerleşim merkezi olan şehir ise bölgenin ismiyle bilinen Yemâme’dir. Tayy denilen Ece’ ve Selmâ adlarında dağları vardır. Hurmalık bahçeleri ve diğer tarım alanları, Hicaz bölgesine oranla daha fazladır.

Eski Arap kabilelerinden Tasm ve Cedis kabileleri burada yerleşmişlerdi. Sonradan Bekir bin Vâil oğullarından Benî Hanîfe’nin yerleşim merkezi olmuştur. Merkezi olan Hıcr kasabası şimdi yıkıntı hâlindedir. Yemen’e gidip gelen İran kafilelerinin uğrak yeri olduğundan, Kisra, onlara hediyeler vererek kendine bağlamaya özen gösterirdi.

Peygamber Efendimize (a.s.m.), Peygamberliğin verildiği sıralarda Yemâme kabileleri Hûde bin Ali’nin idaresi altında bulunuyorlardı. Hz. Ebu Bekir’in (r.a.) halifeliği zamanında Müseylimetü’l-Kezzab isimli birisi çıkıp peygamberlik iddiasında bulundu. Bölge insanlarını kendine bağlamaya başladı. Bunun üzerine gönderilen İslâm ordusu Müseylimetü’l-Kezzab ile burada savaştı.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...