Yenilen şeylerin nebatat mertebesinden hayvaniyet mertebesine, hayvaniyet mertebesinden insaniyet mertebesine terakki etmesi söz konusudur. İnsan mertebesine çıkan zerrelerin tekrar toprağa kalbolmasını nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu meseleye birkaç noktadan bakabiliriz.

Allah’ın iki türlü yaratması vardır. Birisi ibda, yani yoktan ve hiçten yaratmasıdır. Diğeri ise inşadır. Yani var olan varlıklardan yeni varlıkların yaratılmasıdır. İnşa tarzı yaratmak daha fazladır. Hal böyle olunca Allah, kâinattaki zerreleri sürekli istihdam ediyor. Onlar da böylece daimî bir kemale değil, muvakkat bir kemale mazhar oluyorlar.

Bizim bilmediğimiz bir şekilde insan bedeninde çalışan bir zerre, üzerine insan damgasını yedikten sonra, tekrar başka hizmetlere gönderilebilir. Bu onun bir müktesebatıdır ve daimîdir. Lakin bu müktesebat ahirette tezahür edecektir. Zerrenin dünyada yeniden toprağa dönmesi onu imha ve iptal etmez.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...