Block title
Block content

"Yerin, insandan sonra zîşuur olarak en mühim sekenesi olan cin, insana hizmetkâr olabilir." Hz. Ali ifrit istedikten sonra verilmiş mi? Şerir olan cin, nasıl korumak için hizmet eder?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Âsi şeytanları zincirlerle bağlı olarak ona boyun eğdirdik."(Sâd, 37/38)

"Denize dalarak onun için cevherler çıkaran ve başka işler de gören şeytanları yine onun emrine verdik..."(Enbiyâ, 21/82)

"(...) ayetiyle diyor ki: Yerin, insandan sonra zîşuur olarak en mühim sekenesi olan cin, insana hizmetkâr olabilir. Onlarla temas edilebilir. Şeytanlar da düşmanlığı bırakmaya mecbur olup ister istemez hizmet edebilirler ki, Cenâb-ı Hakkın evâmirine musahhar olan bir abdine onları musahhar etmiştir."

"Cenâb-ı Hak, mânen şu âyetin lisan-ı remziyle der ki: 'Ey insan! Bana itaat eden bir abdime cin ve şeytanları ve şerirlerini itaat ettiriyorum. Sen de Benim emrime musahhar olsan, çok mevcudat, hattâ cin ve şeytan dahi sana musahhar olabilirler.'"(1) 

Bu ayet ve onların tefsiri olan Üstad Hazretlerinin ifadesinden, sadece ifrit değil şeytanların bile ehl-i iman ve salaha itaat edebileceklerini anlıyoruz. Hazret-i Ali (ra) gibi manevi bir kahramana ifritlerin boyun eğip hizmet etmesi mukadderdir.

(1) bk. Sözler, Yirminci Söz, İkinci Makam

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...