Block title
Block content

Yetmiş bin nurani perdenin izahında "Allah'ın isimlerinin tecelli ettiği daireler,.." diye bir ifade var. Bu ifadeyi, Cenab-ı Hakk'ın yetmiş bin ismi var diye mi anlayacağız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın fiili isimlerinin miktarı ve sınırı yoktur. Bu fiili sıfatların çokluğu ve sınırsızlığı, Allah’ın kudret sıfatının muhtelif mevcudattaki muhtelif tecelliyatından ileri geliyor.

Mesela; Allah’ın kudret sıfatı bir çekirdeğin açılmasında tecelli ederken Fettâh nâmını, bir canlının ölümünde Mûmit ismini, bir hayat bahşederken Muhyî ismini, canlılara rızık verirken Rezzâk nâmını, hastaya şifa verdiği zaman Şafi ismini alıyor  ve hâkeza...

Önemli olan, bütün fiili isimlerin kaynağı ve esası olan kudret sıfatıdır ki, bu hiçbir zaman ve mekanda değişmez. Mesela, kainat yaratılmazdan önce Rezzak isminin tecellisi yoktu, ama kudret isminde potansiyel olarak vardı. Demek Rezzak ismi denilen şey kudretin bir işlevi ve tecellisinden ibarettir. Nasıl İmam Eşari  tekvin sıfatını  kudret sıfatının bir işlevi olarak kabul ediyorsa, aynı şekilde  fiili isimler de kudretin birer işlevleridirler. Öyle ise kainatta ne kadar fiil ya da icraat varsa, onların arka cephesinde de fiili isimler vardır.

Lakin her icraata dayanarak kendi başımıza bir isim vermemiz caiz olmaz. İsimler ancak  şeriatın iznine göre belirlenir ki, bu da ya Kur’an ya da sünnetle  olur.

"Yetmiş bin" tabiri, kesret ifade eden bir tabirdir ki, Allah’ın fiili isimlerinin çokluğuna hatta sınırsız oluşuna bir alem bir semboldür. İslam alimleri Kur’an’da ve sünnette  geçen rakamların büyük bir kısmını kesret anlamında ifade ediyorlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...