Block title
Block content

"Yetmiş birde fecr-i sâdıkı başladı veya başlayacak. Eğer bu fecr-i kâzip de olsa, otuz-kırk sene sonra fecr-i sâdık çıkacak." Bu ifadelere göre "fecr-i kâzib" dönemi bitti mi acaba?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem de İslâmiyet güneşinin tutulmasına, inkişafına ve beşeri tenvir etmesine mümanaat eden perdeler açılmaya başlamışlar. O mümanaat edenler çekilmeye başlıyorlar. Kırk beş sene evvel o fecrin emâreleri göründü. Yetmiş birde fecr-i sâdıkı başladı veya başlayacak. Eğer bu fecr-i kâzip de olsa, otuz-kırk sene sonra fecr-i sâdık çıkacak."(1) 

Üstad Hazretleri 1371 / (1949-1950) tarihine fecr-i sadık veya kazip diyor. Bu tarih İslam üzerindeki baskı ve zulmün kısmen de olsa kalkacağı ve bir rahatlamanın olacağı tarihtir.

Bu tarihte Adnan Menderes'in başında bulunduğu Demokrat Parti, despotizm olan Milli Şef dönemini bitirmiş ve  çok partili hayata geçilmiştir. Bu da demokrasi ve özgürlükler açısından çok önemli bir başlangıçtır. Bu dönemde ezan tekrar aslına çevrilmiş, dinin üzerindeki önemli baskılar kısmen de olsa azalmıştır. Zaten Üstad'ın fecr-i kazip (yalancı aydınlanma) demesi de bu kısmiliğe işaret içindir. Ama çekirdek ve başlangıçlık noktasından tarihi bir hadisedir. 

Üstadımız 1950 tarihi fecr-i kazip olsa bile 1950+40=1990 tarihine facr-i sadık demektedir ki, bu tarihte komünizm fiilen bitmiş ve yıkılmıştır.

Fecr-i sadık zannedildiği gibi her şeyin birden bitip başladığı bir devrim değil değişimin başlangıç noktasıdır. Yani sadık aydınlığın parlamaya başladığı ilk aşamadır, güneşin tam çıkması zaman alabilir, bu bazen otuz kırk yıl bile sürebilir.

Bu açıdan bakılacak olursa 1990-1991 tarihlerine fecr-i kazibin bitip fecr-i sadığın başladığı tarihler diyebiliriz. 

(1) bk. Hutbe-i Şâmiye. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...