Block title
Block content

Yıldızların harareti cehennemden gönderiliyor. Arzın merkezindeki ateşin, cehennemin çekirdeği olduğundan bahsediliyor. Cehennem tam olarak yaratıldı mı? Eğer çekirdek halindeyse, çekirdek seviyesindeki mağmadan nasıl tüm yıldızlara hararet gönderiliyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Muazzez Üstadımız, cehennemi iki kısma ayırıyor:

1. Cehennem-i Kübra.
2. Cehennem-i Suğra.

Cehennem-i Kübra: Ulvî alemlerden olup, kâinatla beraber yaratılmıştır. Şimdi el'ân mevcuttur. Yerini tâyin edemememiz, mevcut olmadığını göstermez. Bu cehennem-i kübra, nursuz ateş olduğundan, kâinatta çok vazifeler ifâ etmektedir. Hararetle alâkalı bütün hâdiseler, bu büyük cehennemin çeşitli tezâhüratından ibarettir. Bu cehennemin görünmemesi, nursuz ateş olduğu içindir.

İşte, güneşin hararetinde olduğu gibi, diğer hararetle alâkalı mes'eleler bu cehennem-i kübranın vazifesiyle ilgilidir.

Cehennem-i suğra ise; cehennem-i kübraya bir nümune ve çekirdektir. Bunun yeri ise dünyanın altı, yani merkezidir. İşte dünyanın merkezinde taşları eritecek mâhiyette olan sıcaklık ve mağma, hem küçük cehennem olup, dünyanın kendisiyle alâkalı hararete hizmet ettiği gibi, büyük cehennemden haber veren ve onun nümunesi olan bir damar ve bir örnektir.

Demek ki her iki cehennemin özellikleri ve vazifeleri ayrı ayrıdır.

Kıyâmette, bu küçük cehennem büyük cehenneme dâhil olacaktır. Bütün mahlûkatın yağı, ayranı birbirinden ayrılacaktır. Kıyâmette, imtihan âleminden gidecek malzeme, müştemilât ve sakinlerle, şu an mevcut olan cehennem, ikmâl edilerek, bütün özellikleriyle tezâhür edecektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

şefkat

ALDIĞIM DUYUMLARA GÖRE; KARADELİKLER AHİRET KAPISIDIR. KARADELİKLRİN ALEM-İ ŞEHADETE BAKAN AĞZI 'KARADELİK',AHİRETE BAKAN AĞZI 'AKDELİK'OLARAK ADLANDIRILIYOR. BUNA GÖRE KARADELİKLER YUTTUĞU DEVASA YILIZLARI AHİRET ALEMİNE BOŞALT MAKTADIR. DENDİĞİNE GÖREDE KARADELİKLER HERAN HER YERDE BİZİ CAZİBESİNE ÇEKEBİLİR. BUNA İSTİNADEN ŞUNU DİYEBİLİRİZ Kİ; CENNET VE CEHENNEMİN VARLIĞI MUHAKKAKTIR. ŞEHADET ALEMİ KARA DELİĞE DOĞRU GİDİYOR, YANİ ENİNDE SONUNDA DÜNYAMIZ AHİRETE İNKILAP EDECEKTİR.ORAYA İSAL EDECEKTİR. VESSELAM

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...