Block title
Block content

"Yirmi Altıncı Söz'ü اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلَى اللهِ âyetlerini,مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ hadisini, Birinci Söz'ü, mecazî muhabbetteki mâkul dereceyi göstererek, taklitten tahkike geçmek lüzumunu." ifadesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Yirmi Altıncı Sözü اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلَى اللهِ [“Benim mükafatımı ancak Allah verir.” (Yûnus, 10/72; Hûd, 11/29; Sebe’, 34/42)]  âyetlerini,  مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ  [“Kim nefsini tanırsa Rabbini de tanır.” Suyûtî, el-Hâvî li’l-Fetâvâ, 2:451] hadisini, Birinci Sözü, mecazî muhabbetteki makul dereceyi  göstererek, taklitten tahkike geçmek lüzumunu..."(1)

Âyet ihlası, hadis ise insanın iç âlemindeki tevhide işaret eden delilleri okumak sureti ile Allah’a yönelilmesi gerektiğini ifade etmektedir.

Evet, insanın nefsi ya da enfüsi âlemi kâinattın küçültülmüş bir misali olmasından dolayı, harika ve muazzam bir tevhit deryasıdır. İnsan bu deryaya ne kadar dalabilirse o kadar marifet kazanır. Tasavvuf camiasının enfüsi âleme önem verip yönelmesi de bu yüzdendir.

Hatta ihlası kazanmak da ancak bu şekilde mümkündür. Çünkü nefsini bilmeyen Allah’ı yeterince bilemez,  Allah’ı yeterince bilemeyen de Allah’ın rızasını yeterince önemseyemez. Allah’ın rızasını yeterince önemseyemeyen de Allah’ın mükafatına erişemez vs...

(1) bk. Barla Lahikası, (234. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...