Block title
Block content

Yirmi Beşinci Söz Birinci Şule'de Yahudilerle alakalı ayetler nelerden bahsediyor, onlara ait iki özel durum hakkında bilgi verebilir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Andolsun, sen o Yahudileri hayata en hırslı kimseler olarak bulursun.”(1)

“Onlardan çoğunun günahta, düşmanlıkta, haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yapmakta oldukları şey ne kötüdür!”(2)

“Onlar yeryüzünde bozgunculuğa koşarlar; Allah ise bozguncuları sevmez.”(3)

“Biz, Kitap’ta İsrailoğullarına, ‘Yeryüzünde muhakkak iki defa bozgunculuk yapacaksınız…’ diye hükmettik.”(4)

“Yeryüzünü ihtilâlcılıkla fesada vermeyin.”(5)

Yahudilere yönelik Kur'an'ın şu iki hükmü, o milletin insanların toplum hayatında dolap hilesiyle çevirdikleri şu iki müthiş genel düsturu tazammun eder ki:

1. İnsanların toplum hayatını sarsan ve emeği sermaye ile karşı karşıya getirip fakirleri zenginlerle çarpıştıran, kat kat faiz yapıp bankaları tesise sebebiyet veren ve hile ve aldatma ile mal toplayan o millet olduğu gibi;

2. Mahrum kaldıkları ve daima zulmünü gördükleri hükûmetlerden ve galiplerden intikamlarını almak için her çeşit fesad komitelerine karışan ve her nevi ihtilale parmak karıştıran yine o millet olduğunu ifade ediyor.

Dipnotlar:

(1) Bakara, 2/96.
(2) Maide, 5/62.
(3) Maide, 5/64.
(4) İsra, 17/4.
(5) Bakara, 2/60.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

ufukalem
Dünyadaki ilk bankacılık hizmetlerinin M.Ö.3500 yılında Sümerlerde kurulduğunu okudum, doğru olmayadabilir, kaynağın güvenilirliğini bilmiyorum. SORUM ŞU: Üstadımız aşağıda aktaracağım cümlesinde; "yeryüzünde bankaları ilk kuran YAHUDİLERDİR mi demek istiyor yoksa günümüzde SAYISI ARTAN BANKALARIN ARKASINDA YAHUDİLER VARDIR mı demek istiyor. Hayat-ı içtimâiye-i beşeriyeyi sarsan ve sa’y ü ameli, sermâye ile mübâreze ettirip, fukarâyı zenginlerle çarpıştıran muzaaf ribâ yapıp bankaları tesise sebebiyet veren ve hile ve hud’a ile cem-i mâl eden o millet olduğu gibi...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Tefecilik eski bir gelenek olup genelde Yahudilerin bir kazanç şeklidir. Ama banka yeni kurumsal bir tefeciliktir ki bunlarında ekser sahipleri Yahudilerdir. Hali ile bankayı kimin bulduğu değil tefeciliği kimin alel ekser yaptığı nazara veriliyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...