Block title
Block content

Yirmi Beşinci Söz'de Kur'an'ın fesahatini itiraf eden müşrik bir zattan bahsediliyor; bu zat kimdir, hadise nasıl vuku bulmuştur?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada bahsi geçen şahıs, Velid Bin Muğire’dir. Müddessir suresi on birinci âyetten itibaren anlatılan bölüm, onun hakkında nazil olmuştur.

Rivayete göre, Velid Bin Muğire Hz. Peygamber (asm)'e uğramıştı. Hz. Peygamber Kur’an okumaktaydı. Velid, Hz. Peygamber'in Kur’an okuyuşundan sonra kavmine vardı ve onlara şöyle dedi:

“Biraz önce ben Muhammedden öyle bir kelâm işittim ki, ins ve cinnin kelâmından değil. Onda bir tatlılık, üzerinde bir güzellik var. Kelâmının yukarısı meyvedar bir ağaç, aşağısı ise sulak ve verimli bir toprak. O hep üstün gelir, ona galip gelinmez.”

Bunun üzerine Kureyş “Velid dininden döndü.” dedi. Kardeşinin oğlu Ebu Cehil, “Ben onu hallederim.” deyip hazin bir şekilde yanına oturdu. Onun cahiliye damarını tahrik edecek şekilde kendisiyle konuştu. Bu konuşmadan sonra, Velid kavmine seslendi, şöyle dedi:

“Muhammed'in mecnun olduğunu söylüyorsunuz. Hiç onda saralı bir durum gördünüz mü?”

“O bir kâhindir.” diyorsunuz. Peki, hiç kehanette bulunduğunu gördünüz mü?

“O bir şairdir.” diyorsunuz. Hiç Onu şiir söylerken gördünüz mü?”

“Hayır, görmedik.” dediler.

Bunun üzerine Velid şöyle dedi:

“O ancak bir sihirbazdır. Görmüyor musunuz, kişiyle çoluk çocuğunun ve kölelerinin arasını ayırıyor.”

Kureyş, ondan duydukları bu sözler üzerine sevindiler, ona hayret ederek ve hayran kalarak dağıldılar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...