Yirmi Beşinci Söz'de Kur'an'ın üç bölümde kapsamlı tanımları yapılmıştır; bu tanımlar arasındaki fark nedir? Her bir bölümde hangi açıdan Kur'an'ın tanımı yapılmıştır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Birinci Tarif: Daha çok varlık alemlerinin mahiyet ve ahvalini tarif ve tefsir etme niteliği ile öne çıkan bir tariftir. Kur'an’ın âdeta bütün alemlerin hem haritası hem de bu alemlerin dilini çözen ve tercüme eden bir rehberiyet yönü tarif ediliyor. Kur'an bu tarif yüzü ile insanlığa yabani olduğu alemleri tanıtıyor ve nasıl hareket etmesi gerektiğini tayin ediyor.

İkinci Tarif: Bu tarifte Kur'an’ın geliş noktasından ne kadar kuvvetli ve kaynak noktasından ne denli yüksek ve ulvi bir kitap olduğu vurgulanıyor. Kur'an; kaynak ve menba noktasından tarif ediliyor.

Kur'an öyle bir kitap ki, bütün isimlerin azami mertebesinden ve ism-i azamdan kaynayıp nüzul eden bir kitaptır. Bu yönü ile Kur'an, bütün alemlerin ve bütün hakikatlerin Rabbi unvanı ile insanlığa hitap ediyor. Diğer semavi kitap ve sahifeler ise belli isimlerin tecellisi olduğu ve belli kavimlere hitap ettiği için Kur'an gibi külli ve cihanşümul olamıyorlar, makam ve kaynak olarak Kur'an’a yetişemiyorlar.

Allah’ın kelamında hususiyet ve umumiyet noktasında, çok makam ve mertebeler vardır. Allah cansız varlıklardan tut, insanlara kadar her taife ile bir konuşması vardır. Ama bu konuşmaların derece ve mertebeleri muhteliftir. Kimisi hususi, kimisi umumi, kimisi bir ismin gölgesinde, kimisi bir çok ismin gölgesinde Allah’ın kelamına mazhar oluyor. İşte bu muhtelif konuşmalar içinde en azami ve küllisi ve bütün isimlerin azami tecellisini yansıtan Kur'an'dır. İşte bu tarifte de bu nokta nazara alınıyor.

Üçüncü Tarif: Bu tarifte ise Kur'an’ın eksik ve kusurdan münezzeh olup, her yönü ile sağlam ve kati bir mucize oluşu vurgulanıyor. Yani Kur'an’ı hangi yönden incelersek inceleyelim, her yönü ile mükemmel ve mucize bir kitaptır.

Burada yönlerden maksat; edebiyat, ilim, fen, akliyat ve mantık, kalp ve sezgiselcilik, duyguların işletilmesi, felsefe, tahkik ve tetkik, rehber ve pedagoji, hitabet ve belagat gibi bütün ilim dallarında kusursuz ve mükemmel olmasıdır. Yani Kur'an’a hangi ilmi gözlükle bakılsa, onda bir nakise ve kusur görünmez. Üstat bu manaları altı cihet ile tasvir etmiş.

Özet olarak; Kur'an her yönden mucizedir ve bu tarifte de bu husus vurgulanıyor...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

hamitmahmudi
rabbim gönlünüzü ferahlatsın
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...