Yirmi Beşinci Söz’ün Üçüncü Şulesinde “İşte şu dünya, dünya cihetiyle yedi rükün üzerinde bina edilmiştir. Şu rükünler daim onu sarsıyor’’ denilmekte. Buradaki "yedi rükün" nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yirmi Beşinci Söz'deki yedi rükün, zaten mevzu içerisinde geçmektedir. Bu yedi rüknün üç rüknü zamanla, dört rüknü ise mekânla alakalıdır.

Zamanla alakalı üç rükün şunlardır:

a. Gece ve gündüzün değişmesi,
b. Senelerin değişmesi,
c. Asırların geçmesi.

Mekân itibariyle ise dört rükün şunlardır:

1. Cevv-i havadaki tağayyür,
2. Küre-i arzdaki değişim,
3. Küre-i arzın batınındaki inkılabat,
4. Semadaki hareketler ve tağayyürat.

Demek ki üçü zamanla dördü de mekânla alakalı olarak yedi rükün, dünyayı tebeddül ve tegayyüre maruz bırakıyor, âdeta yedi günde dünyayı ihtiyarlatıp kıyamete hazırlayacak mekanizmalar olarak çalışıyor...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...