Block title
Block content

Yirmi Birinci Söz'de geçen ; "Birinci maden: Bütün bağındaki yetiştirdiğin, çiçekli olsun, meyveli olsun, her nebatın, her ağacın tesbihatından, güzel bir niyetle, bir hisse alıyorsun." cümlesini ve İkinci Maden'i izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Birinci Maden: Bütün bağındaki yetiştirdiğin, çiçekli olsun, meyveli olsun, her nebatın, her ağacın tesbihatından, güzel bir niyetle, bir hisse alıyorsun."(1)

Farz olan beş vakit namazını kılan bir çiftçi, ekip biçtiği bütün çiçek ve ağaçların fıtri ve hali yapmış olduğu tesbih ve zikirlerden hisse alıyor, yani sevap kazanıyor. Evet, canlı olsun cansız olsun, şuurlu olsaun şuursuz olsun, her şey, Allah’ı amma kali bir dile amma hali bir lisan ile tesbih ve zikrediyor.

Nitekim Kur’an’ın çok ayetlerinde, şuurun alametleri hükmünde olan tesbih ve zikir, cansız varlıklara izafe edilmiştir. Bu ayetlerden bazıları şunlardır:

"Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmiştir. O, Aziz'dir, Hakîm'dir."(Hadîd, 57/1)

"Yedi gök, arz ve bunların içinde bulunanlar, O'nu tesbih ederler. O'nu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur, ama siz onların tesbihlerini anlamazsınız. O, Halîm'dir, çok bağışlayandır."(İsrâ, 17/44)

İşte insanın, canlı veya cansız mahlukatın yapmış olduğu tesbihatından hisse alması, beş vakit namaza bağlanmıştır.

"İkinci Maden: Hem bu bağdan çıkan mahsulâttan kim yese -hayvan olsun, insan olsun, inek olsun, sinek olsun, müşteri olsun, hırsız olsun- sana bir sadaka hükmüne geçer. Fakat o şartla ki, sen Rezzâk-ı Hakikî namına ve izni dairesinde tasarruf etsen ve Onun malını Onun mahlûkatına veren bir tevziat memuru nazarıyla kendine baksan..."(2)

İkinci madende ise, insanın ürettiği şeyden kim istifade ederse etsin, bütün istifadeler bir sadaka hükmüne geçiyor ve üreticinin sevap hanesine sevaplar kazandırıyor. Yalnız bu da yine farz olan beş vakit namaz kılmaya bağlanmıştır. Yani müstahsil beş vakit namazı kılmıyorsa, ürettiği şeyden başkalarının istifadeleri sadaka hükmüne geçmiyor. Çiftçi ise mahsulden, esnaf ise mamulden, işçi ise emeğinden sevap noktasında istifade edemiyor. Şayet beş vakit namazı kılsa kim ne üretiyorsa ondan sadaka olarak istifade eder. 

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Yirmi Birinci Söz,

(2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Paylaş

Yorumlar

isahalim

Tamam, bahçesinden sevap hissesi alması 5 VAKİT NAMAZINI kılması şartına bağlanmış. Fakat baktığı ağaçlardan, meyvelerden kendi yemese ya da satmasa da başkalarına verse o zaman sadaka sevabı almasını anlarım, ama dünyada zaten menfaat sağlıyor bu adam, ya yiyerek ya da satarak. Yani alacağını alıyor. Daha bir de niçin "sen namaz kılıyorsun" diye sevap yazılıyor ki? Allah'ın işine -HAŞA- karışıyor değilim, meselenin hikmeti açık değil, akla mantığa uygun gelmiyor, onun için soruyorum. Ve inanın ben bunu kime söylesem "ne alaka?" der, benim alakasını kuramadığım gibi. Yani 2 kere ücret vermek niye? 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Allah sevap vermek istediği zaman her şey bir bahane olur. Bu da Onun sonsuz merhamet ve cömertliğini gösteriyor. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...