"Yirmi Dokuzuncu Söz, o Sözün yalnız birinci makamıdır. O Sözün ikinci makamı ise..." Buradaki "söz" ve "ikinci makam" nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kardeşlerim; çoktan size söylemek lâzım gelirken unutmuştum. Kerametli Yirmi Dokuzuncu Söz, o Sözün yalnız birinci makamıdır. O Sözün ikinci makamı ise, ehemmiyetine binaen -ki, bir vecihte ona da 'Âyetü’l-Kübrâ' namını İmam-ı Ali Radiyallahu Anhu vermiş olan- Yirmi Dokuzuncu Lem’a-i Arabiyedir ki, 'Allahu Ekber' gibi sâir tesbihatın mertebelerindeki nurları beyan ediyor ve Hizb-i Nuriyenin de bir me’hazıdır. Umum kardeşlerime birer birer selâm ve dua ederim. Gizli olan her gecede muhtemel bulunan leyle-i Kadirlerinizi tebrik ederim."(1)

Bu alanda yapılan uzun tetkikat ve müzakerelerden sonra, burada bahsedilen Söz'ün Yirmi Dokuzuncu Söz olduğu alemimizde yer etti. Çünkü bu sözün kendisini birinci makam olarak görmemizi, Üstadımız görmek istiyor. Bu Söz'ün ikinci makamı olarak da Yirmi Dokuzuncu Lem'a olan tefekkür risalesini görmemizi istiyor, diye anlıyoruz.

Yoksa risalelerin hiçbir yerinde buna izah olacak bir şey bulamadık. Yayın heyetimiz ile bu konuda yapılan fikir alışverişinde de yine bu sonuca ulaşıldı.

(1) bk. Emirdağ Lahikası-I, 33. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...