Yirmi Dokuzuncu Söz'de geçen "beden-i misali" kavramındaki "misali" kelimesi neyi ifade ediyor? Misali beden, parapsikolojide geçen "astral beden" kavramına mı denk geliyor? Rüyada beden-i misali ile mi algılıyoruz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Alem-i misal, maddi alemle ruhlar alemi arasında bir köprü alemidir. Bu alem hem maddi alemden hem de ruhlar aleminden vasıflar almıştır. Maddi aleme göre misal alemi daha latif ve hafif bir alemdir. Misal alemi hayale yakın bir alemdir.

Uyku halinde insanın maddi alemle ilişkisi ve münasebeti kesildiği için, sair latife ve duygular gaybi alemler ile irtibata geçiyor ve oralarda geziniyor. Kalbin ve duyguların terakki ve keskinliğine göre bazen Levh-i Mahfuz'un cilveleri bazen de kader mektuplarının numuneleri ile karşılaşılıyor. İşte rüyanın hakikati bundan ibarettir. Rüyada görülen bu cilveler ve numuneler, misal aleminin abartılı şekil ve şemallerine bürünüyor. İşte bu yüzden görülen rüyalar tabir istiyor. Zira hakikat aleminden basit bir şey misal aleminde çok büyük ve karmaşık bir hal alabiliyor. Bu yüzden bu karmaşıklık ve abartılı haller tabir ile hakikate uyarlanması gerekiyor.

Ruh, misal alemini hayalin vasıtası ile geziyor ve mütalaa ediyor. Uyku vasıtası ile maddi aleme kapanan pencereler manevi ve misali alemlere açılıyor. Ruh da bu açılan pencerelerden o alemleri seyir ve mütalaa ediyor demektir. Bu az çok her ruhta cereyan eden bir hal olduğu için, bütün ruhların ortak bir vasfıdır denilebilir.

Astral seyahat; ruhun bedenimizi belirli bir süre terk ederek çeşitli yerlere düşünce hızı ile gidip, gittiğimiz yerlerde meydana gelen olayları izleyebilmeye denmektedir. Ancak esasında ruh bedenden ayrılmamaktadır. Ruh bedenden ayrılmadan da başka yerlerde bulunabilme özelliğine sahiptir. Nitekim nefislerini terbiye etmiş insanların ruhları bir anda bir çok yerde bulunabilmektedir. Abdulkadiri Geylani Hazretleri aynı anda kırktan fazla yerde görülebilmiştir.

Beden-i misalî: Misalî ve lâtif bir cesed. Varlığı maddî olmayan, fakat cinsinin cesedine benzeyen beden, İnsan öldükten sonra ruha giydirilen ince ve latif bir kılıftır. İnsan ruhu öldükten sonra bütünü ile soyut ve kanun kalmamak için, Allah her ölen adamın kimliğini yansıtacak misali bir bedeni ruha giydirir. Bu kaide bütün insanlar için geçerlidir.

Dolayısı ile astral beden diye bir tabir yok, asrtal seyahat tabiri var. Astral seyahat ise, ruhun rüya alemindeki gezintisine benziyor ki, gerekli izahı yukarıda yapmıştık.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...