Block title
Block content

Yirmi Dokuzuncu Söz'deki, kıyamet için istenen muktazileri nasıl anlamalıyız? Yani kıyamete ne gerek var, ölenler hesabı görülüp direkt gidecekleri yere gönderilseler olmaz mı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela, Yirmi Dokuzuncu Söz'deki muktaziler, sadece kainatın harap olması anlamındaki kıyamete bakmıyor. O muktazilerin asıl amacı, ahiret aleminin kurulmasındaki gerekliliklerdir. Yani kıyamet ikinci bir hayatın başlangıcı olduğu için ahiret alemine bir alem bir isim olmuştur. Yoksa maksat sadece kainatın harap edilmesi değildir.

İkincisi, kıyamet Allah’ın azamet ve kibriyasını sergilediği muazzam bir gösteridir. Nasıl her bir isim ve sıfat kainat sahnesinde kendini gösterip ilan ediyor ise, azamet ve kibriya sıfatları dahi kainatı harap edip yeniden inşa ederek, tabiri yerinde ise muazzam bir güç ve izzet gösterisi icra ediyor.

Üçüncüsü, dünya hayatı imtihan formatında, ahiret hayatı ise mükafat ya da mücazat  formatında yaratılmıştır. Haliyle ikisi arasında muazzam bir değişimin yaşanması hem format açısından hem de isim ve sıfatların muktezası açısından gereklidir. Bu yüzden Allah, böyle büyük bir değişim ve dönüşümü hikmeti gereği takdir etmiş.

Dördüncüsü, daha bizim bilmediğimiz ya da anlayamadığımız sayısız hikmetlerde bunu iktiza ediyor olabilir. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...