Yirmi Dördüncü Mektup'ta; Cennetten getirilen Buraka dair, "Mevlit yazan Süleyman Efendi hazin bir aşk macerasını beyan ediyor." deniyor. Mevlidin bu bölümü nedir? Burak, Efendimize mi aşıktır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mevlit şiirinde Burak adlı cennet bineğinin Peygamber Efendimiz (asm)'e olan aşkını Süleyman Çelebi Hazretleri aşağıda takdim ettiğimiz mısralarla ifade etmiştir.

"Cebrail çün cennette vardı revan / Gördü kimin kırk burak otlar heman
İçlerinden bir burak ağlar kati / Yemez, içmez, kalmamış hiç takati
Gözlerinden yaşı ceyhun eylemiş / Ciğerini dert ile hun eylemiş
Dedi Cebrail nedir ağladığın / Hüznile can ü ciğer dağladığın
Baki yoldaşın yeyip içip gezer / Sen inilersin, canın ne sezer?"

"Dedi burak bin yıl durur kim ya emin / Aşk durur banâ yemek, içmek hemin
Nagehan bir ün işitti kulağım / Ol zamandan bilmezem sağu solum
Ya Muhammed deyuben çağırdılar / Bir seda birden yürekler deldiler
Ol zamandan bilmezem kim nolmuşam / Ol adın ismine aşık olmuşam
Yüreğim içinde eridi yağım / Aşık oldu görmeden bu kulağım."

Peygamber Efendimiz (asm)'i rüyada görmek, ona olan aşk ve sevginin bir yansımasıdır. İnsanın zikri ve fikri ne ise onunla meşgul olur ve onları rüyalarına konuk eder. Bu sebeple Peygamber Efendimiz (asm)'in rüyada görülmesi önemli bir aşk alametidir denilebilir; ama tek alameti demek yanlış olur. Peygamber Efendimiz (asm)'i sevip saymanın en büyük işaret ve alameti, onun sünnetine ittiba etmektir.

Cansız varlıklara hakiki anlamda aşk isnat etmek pek uygun düşmez, lakin onun (asm) nübüvvetine hoşamedi nevinden itaat etmeleri, mucizeleri içinde çokça vuku bulmuştur. Ağaçların ona şahitlik edip itaat etmesi, kurtların dile gelip konuşması, ayın onun mübarek parmağı ile ikiye bölünmesi gibi bir çok mucizeler bu manaya işaret ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...