Block title
Block content

Yirmi Dördüncü Söz'de anlatılan bülbülün güle olan nağmelerinin altındaki gayeler, bizim kurban kesmemizin de gayesidir", diye düşünülebilir mi?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ubudiyet, emr-i İlâhîye ve rıza-yı İlâhîye bakar. Ubudiyetin dâîsi emr-i İlâhî ve neticesi rıza-yı Haktır. Semerâtı ve fevâidi uhreviyedir."(1)

On Yedinci Lem'a'da yer alan yukarıdaki prensip gereğince, bahsettiğiniz konu, ubudiyetin gayesi olamaz, ama hikmetlerinden biri olarak kabul edilebilir.

(1) bk. Lem'alar, On Yedinci Lem'a, On Üçüncü Nota.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...