Yirmi Dördüncü Söz'de; Sekizinci ile Onuncu asıllar aynı şeylerden bahsediyor gibi sanki. Birbirleriyle alakalı mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sekizinci Asıl: Kıyamet vaktinin ve bazı önemli kişilerin gizli bırakılmasının sebepleri. Mehdî, Süfyan, Deccal, Ye'cüc ve Me'cüce dair bazı açıklamalar. Burada sevaplardan çok, şahıs ve taifeler üstünde duruluyor.

Onuncu Asıl: Bazı işlerin fazilet ve sevabına, yahut kötülüğüne dair rivayetlerde mübalâğa olarak görülen hususların açıklaması üzerine gidiyor. Burada daha ziyade; hadislerde işlenen sevap ve günah kavramlarındaki mübalağa gibi duran noktalar izah ediliyor.

Özet olarak; mantık ve fikir bakımından aralarında bir fark yok, lakin konu ve mevzu bakımından farklılıklar vardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...