Yirmi Dördüncü Söz’ün başında zikredilen ayet-i kerîmenin konu ile münasebeti açısından neler söyleyebilirsiniz? Ayrıca mezkur ayet-i kerîme’nin “çok hakikatlerinden, bir hakikatinin beş dalına işaret etmek” ifadesi ne anlama gelmektedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ayet-i kerîme’nin meâli:

“ Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır. En güzel isimler O’nundur.” (Tâhâ, 20/8)

Risale-i Nur’daki bütün tevhid bahisleri ve esmâ-i hüsnâya dair tüm açıklamalar bu ayet-i kerîme’nin tefsiri mahiyetindedir. Hatta Birinci Söz’deki “Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız.” ifadesi marifet ilminin esasının kâinatta teceli eden esmâ-i İlâhiyeyi okumak olduğu hakikatını ders vermektedir. Bu Söz’de de Birinci Dal’da esas olarak İlâhî isimlerin tecellileri üzerinde durulmuş, Beşinci Dal’da da esmâ-i hüsnânın en câmi aynası olan insanın marifet ve muhabbet görevleri hakkında çok önemli dersler verilmiştir.

Sorunun ikinci şıkkına gelince: Gerek kâinat kitabında, gerek Kur’ân-ı Kerîm’de ve O’nun bu zamanda en harika bir tefsiri olan Nur Risalelerinde verilen tevhid dersleri sayılamayacak kadar çoktur. Yirmi Dördüncü Sözde de o hakikat derslerinden üzerinde duruluyor ve onunda çok dallarından beş dalı tahlil ve tefsir ediliyor.

Konunun bir başka yönü de şudur: Üstat hazretleri yazdığı hakikat dersleri için “katre, lem’a” gibi ifadeler kullanmakla, bu derslerin Kur’an denizinden ancak bir damla, yahut O güneşten sadece birkaç parıltı olduğunu ifade eder ve böylece Kur’ân hakikatlerinin azametine dikkatleri çeker. Bu derste de benzer bir yol tutulmuş ve yazılan tüm bahislerin, bütün ihtişamına rağmen, nuranî bir ağaç hükmünde olan tevhid hakikatinden sadece Beş Dal olduğu söylenerek tevhid hakikatinin büyüklüğü nazara verilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...