Yirmi Dördüncü Söz’ün başında zikredilen âyet-i kerîmenin konu ile münasebeti açısından neler söyleyebilirsiniz? Ayrıca mezkûr âyet-i kerîme’nin “çok hakikatlerinden, bir hakikatinin beş dalına işaret etmek” ifadesi ne mânâya gelmektedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Âyet-i kerîme’nin meâli:

“Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır. En güzel isimler O’nundur.” (Tâhâ Suresi, 20/8)

Risale-i Nur’daki bütün tevhid bahisleri ve esmâ-i hüsnâya dair tüm izahlar bu âyet-i kerîme’nin tefsiri mahiyetindedir. Hatta Birinci Söz’deki “Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız.” ifadesi marifet ilminin esasının kâinatta tecelli eden esmâ-i İlâhiyeyi okumak olduğu hakikatını ders vermektedir. Bu Söz’de de Birinci Dal’da esas olarak İlâhî isimlerin tecellileri üzerinde durulmuş, Beşinci Dal’da da esmâ-i hüsnânın en câmi aynası olan insanın, marifet ve muhabbet vazifeleri hakkında çok ehemmiyetli dersler verilmiştir.

Sualin ikinci şıkkına gelince: Gerek kâinat kitabında, gerek Kur’ân-ı Kerîm’de ve O’nun bu zamanda en harika bir tefsiri olan Nur Risalelerinde verilen tevhid dersleri sayılamayacak kadar çoktur. Bu Söz’de de o hakikat üzerinde duruluyor ve onun da çok dallarından beş dalı tahlil ve tefsir ediliyor.

Konunun bir başka yönü de şudur: Üstad hazretleri yazdığı hakikat dersleri için “katre, lem’a” gibi ifadeler kullanmakla, bu derslerin Kur’ân denizinden ancak birer damla yahut O güneşten sadece birkaç parıltı olduğunu ifade eder ve böylece Kur’ân hakikatlerinin azametine dikkatleri çeker. Bu derste de benzer bir yol tutulmuş ve yazılan tüm bahislerin, bütün ihtişamına rağmen, nuranî bir ağaç hükmünde olan tevhid hakikatinden sadece Beş Dal olduğu söylenerek tevhid hakikatinin büyüklüğü nazara verilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...