“Yirmi dört saatten bir saati işgal eden farz namaz gibi zaruriyat-ı diniyede, yüzde doksan dokuz ihtimal-i necat var. Yalnız, gaflet ve tembellik hasiyetiyle, bir ihtimal, zarar-ı dünyevî olabilir.” İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada "ihtimal" yola değil, yolcuya bakar. Yani, farzları yerine getirmek, yolu yüzde yüz necat verir, ama farzları yapan kişi yüzde yüz necat bulur, denilemez. Zira bir insan, hayatını farzlara uyarak geçirmiş olsa bile, yüzde yüz kurtuldum diyemez. Çünkü, insanın son durumunun nasıl olacağını Allah bilir.

Bu yaklaşım aynı zamanda insanı, ucb ve fahr gibi manevi hastalıklardan da kurtarır. Onun için büyük evliyalar imansız kabre girmekten titremişler. İkincisinde de küfür yolu yüzde yüz helakettir. Onda kurtuluş ihtimalı yoktur. Yani yolda kurtuluş yok, ama küfürde giden adamın, yüzde bir de olsa tövbe edip imana dönme durumu olabilir, kurtulabilir. Bu da mutlak ümitsizlik hastalığına bir merhemdir.

Yani insan, hayatta, ümit ve korku dengesinde olması gerekir. Buna şu hadis işaret eder;

"Bir insan hayatı boyunca cennet ameli işler, ömrünün sonunda bir cehennem ameli işler ve cehenneme gider. Bir insan da hayatı boyunca cehennem ameli işler ve ömrünün sonunda cennet ameli işler ve cennete gider."(1)

Özetleyecek olursak: İslam yolu yüzde yüz kurtuluş yoludur, ama o yolda yürüyen Müslüman için böyle bir kesinlik söz konusu değildir. Öyle de küfür yolu, yüzde yüz helak yoludur, ama o yolda yürüyen kafir veya fasık için durum öyle değildir; bir ihtimal kurtulabilir, diyebiliriz.

(1) bk. Buhârî, Bed’ü’l-halk 6, Enbiyâ 1, Kader 1; Müslim, Kader 1.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Zeki
Hocam, ama buradaki ''Yalnız, gaflet ve tembellik hasiyetiyle, bir ihtimal, zarar-ı dünyevî olabilir...'' kısmını anlayamadım. sizin cevabınız gayet açık olmakla beraber, işin ahiretteki cihetine bakmış. metinde ise Üstad ''..zarar-ı dünyevi..'' demiş. İzah edermisiniz. Allah razı olsun!
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
"Yalnız, gaflet ve tembellik hasiyetiyle, bir ihtimal, zarar-ı dünyevî olabilir." Üstad Hazretlerinin bu cümlesi dünyevi ciheti ile gerçekten kapalı ve müşkül bir cümledir. Bizim aklımıza gelen tekellüflü bir tevil şudur: İnsan gaflet ve tembellik ile farzın manevi cihetini boşaltıp farz olan ibadeti dünyevi bir külfet ve yük haline dönüştürüyor yani namazı cisme yüzde bir dünyevi zarar yapıyor. Namazın ruhu olan uhrevi ciheti olmaz ise namazın cismani kalıbı bedene bir zarar olarak değerlendirilebilir. Sabahın tatlı uykusunu bölmek yüzde bir zarar-ı dünyevidir mesela.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ender56

"Şimdi, yirmi dört saatten bir saati işgal eden farz namaz gibi zaruriyat-ı diniyede, yüzde doksan dokuz ihtimal-i necat var." Buna göre namaz kılan bir insan ne kadar günahı olursa olursa olsun bir şekilde kurtulacak mı diyor? Bu şekilde insanları namaza teşvik edebilir miyiz?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Şimdi, yirmi dört saatten bir saati işgal eden farz namaz gibi zaruriyat-ı diniyede, yüzde doksan dokuz ihtimal-i necat var."

Dinin zaruri emirlerini ve yasaklarını yerine getiren birisi için yüzde doksan dokuz ihtimal-i necat var denilmekte. Sadece namaz kılıp diğer zaruri emir ve yasakları terk eden de yüzde doksan dokuz kurtulur diye bir mana anlaşılmamalı.

Namaz burada temsili olarak ifade ediliyor namazla birlikte dinin diğer zaruri emir ve yasaklarının da necat için uygulanması gerekiyor. Üstadımız bu hususu daha açık daha veciz şöyle ifade ediyor:

"Farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen, kurtulur."

Namaz kılan birisi ne kadar günahkar olursa olsun imanla kabre girmişse en nihayetinde kurtuluşa erecektir. Lakin günahlarının cezasını çekme riski de içinde bir kurtuluştur. Zira imanla kabre giren bir mümin her ne kadar kabir azabı çekse cehennemde yansa da ebedi cehennemde kalmayacağı için günahlarının cezasını çektikten sonra cennete girecektir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...