Block title
Block content

"Yirmi sene ömrünü küfürle geçiren ve küfürle ölen bir adam, kanun-u adaletle, elli yedi trilyon iki yüz bir milyar iki yüz milyon sene, beşerin kanun-u adaletiyle hapse müstehak olur." 57.201.200.000.000 sayısı nasıl bulunmuş?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Madem küfür hadsiz hukuka bir tecavüzdür; elbette hadsiz bir cinayettir. Öyle ise hadsiz bir azaba müstehak eder. Madem bir dakika katl, on beş sene cezada (sekiz milyona yakın dakikada) hapis azabını çekmesini adalet-i beşeriye kabul edip maslahata ve hukuk-u âmmeye muvafık görür. Elbette bir küfür bin katl kadar olması cihetiyle, bir dakika küfr-ü mutlak, sekiz milyara yakın dakikalarda azap çekmesi, o kanun-u adalete muvafık geliyor. Bir sene ömrünü o küfürde geçiren, iki (2) trilyon sekiz yüz seksen (880) milyara yakın dakikada azaba müstehak ve خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا sırrına mazhar olur." (1)

"Sual: Kısa bir zamandaki küfre mukabil, hadsiz bir zaman Cehennemde hapis nasıl adalet olur?

Elcevap: Sene 365 gün hesabıyla, bir dakikada katl, yedi (7) milyon sekiz yüz seksen dört (884) bin dakika hapis iktizası kanun-u adalet iken, bir dakika küfür bin katl hükmünde olduğundan, yirmi sene ömrünü küfürle geçiren ve küfürle ölen bir adam, kanun-u adaletle, elli yedi (57) trilyon iki yüz bir (201) milyar iki yüz (200) milyon sene, beşerin kanun-u adaletiyle hapse müstehak olur. Elbette فِيهَآ اَبَدًا adalet-i İlâhî ile veçh-i muvafakati bundan anlaşılıyor." (2)

1 Dakika Katl => 15 Sene Hapis
1 Dakika Küfür => 1.000 Katl
1 Dakika Küfür => 15.000 Sene Hapis
1 Saat Küfür => 900.000 Sene Hapis
1 Gün Küfür => 21.600.000 Sene Hapis
1 Sene Küfür => 7.884.000.000 Sene Hapis
20 Sene Küfür => 157.680.000.000 Sene Hapis
20 Sene Küfür => 57.553.200.000.000 Gün Hapis

 

İşlem sonucu, Üstad'ın verdiği sayıyı sene olarak değil, gün olarak az bir küsurat farkıyla 57.553.200.000.000 olarak bulunuyor, araştırmamız devam edecektir.

(1) bk. Şualar, On Birinci Şuâ, Sekizinci Mes'elenin bir Hülâsası.
(2) bk. Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a, On Dokuzuncu Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

Temaşager

 "bir dakika küfr-ü mutlak, sekiz milyara yakın dakikalarda azap çekmesi, o kanun-u adalete muvafık geliyor. Bir sene ömrünü o küfürde geçiren, iki (2) trilyon sekiz yüz seksen (880) milyara yakın dakikada azaba müstehak ve خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا sırrına mazhar olur." bunun bir izahı şöyle olabilir;

1 dk küfr-ü mutlak 8,000,000,000 dakika

8 milyar dakika X 1 sene (360 gün hesabıyla) = 2,880,000,000,000 sayısı elde ediliyor. Burda 8 milyar dakikayı direk 360 gün ile çarpılmasının bir kaç hikmeti şöyle olabilir diye kalbime geldi;

a. kafirin gün boyunca bütün dakikaları küfr-ü mutlak ile geçmiyor olabilir

b. Gün boyunca uyku vesaire içinde gaflet ile geçirilen saatler çıkarılmış olabilir. Bu ve benzeri nedenlerden dolayı bir gün boyunca en az bir dakikası küfr-ü mutlakla geçen kafirin cezası hesaplanmış olabilir. Çünkü böyle bir durumda bir günde  sadece 1 dakika hesaplanırsa 360 günde 360 dakika hesaplanır ve 8 milyar dakika 360 dakika ile çarpılırsa 2 trilyon 880 milyar dakika eder. 

Yani netice olarak en azı hesaplanmıştır ve manen bize şöyle derki "1 günde 1 dakikası böyle geçen insan 2 trilyon 880 milyar dakika cazaya müstehak olursa daha fazla dakikaları küfr-ü mutlakta geçeni siz hesaplayın"

Bununla beraber burda asıl maksat sayı hesaplamak değil kafirin hadsiz azabını akla yakınlaştırmak ve makul olduğunu göstermektir. Şu durumda netice hasıl oluyor. 

Yanlış bir şey yazmış isem Rabbimden bağışlamasını diliyorum ve dualarınızı bekliyorum.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...