"Yirmi sene sonraki bu şimdiki hali, hiss-i kablelvuku ile hissetmiş." Bu tarih yaklaşık olarak 1940'ı gösteriyor, bu cümlede anlatılmak istenen tam olarak nedir? "Sekseninci olmuştur mezara bir mezar taş" Ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sekseninci olmuştur mezara bir mezar taş, Beraber ağlıyor*hüsrân-ı İslâma."

1 : Bu kıt’a onun imzasıdır.
2 : Her senede iki defa cisim tazelendiği için, iki Said ölmüş demektir. Hem bu sene Said yetmiş dokuz senesindedir. Her bir senede bir Said ölmüş demektir ki, bu tarihe kadar Said yaşayacak.
3 : Yirmi sene sonraki bu şimdiki hali, hiss-i kablelvuku ile hissetmiş.
(1)

Ayaktaki cesedim, sekseninci cesedim olmuştur. Ve o mezara sanki bir mezar taşı hükmündedir. Bütün o bedenlerim, yani bütün hayatım, Âlem-i İslam'ın düştüğü bu acı hâle ağlıyor.

"Yirmi sene sonraki bu şimdiki hali, hiss-i kable'l-vuku ile hissetmiş."

Birinci ve İkinci Dünya savaşlarının yaşanması ve yeni bir rejimin kurulması ile İslam âlemi çok zor bir duruma düşmüştür. İslam ümmeti o eski parlak gücünü kaybetmiş, birbirinden uzak ve parçalanmış bir hale düşmüştür. Bu elem verici hallerden dolayı Üstad Hazretleri ruh halini bu mısralar ile ifade ediyor.

Üstad Hazretlerinin bu şiiri yazdığı tarih 1921, yaşı da takriben kırk. Şiirin yazılış tarihine yirmi yıl eklenildiği zaman 1940-1941 yılı ortaya çıkıyor ki, bu tarihte İkinci Dünya Harbi ve İslam âleminin perişan ve çaresiz hâli ve ayrıca baskıcı Milli Şefin dönemine işaret var. 1960 da vefat ettiği sabit olduğuna göre, Üstad Hazretlerinin kerameti yazıya geçmiş oluyor. Yani 1960'da vefat Üstad, hicri 1379 senesinde vefat edeceğini daha önceden bilgi veriyor.

Haşiyede geçen " Hem bu sene Said yetmiş dokuz senesindedir. Her bir senede bir Said ölmüş demektir ki, bu tarihe kadar Said yaşayacak."

"Yıkılmış bir mezarım ki, yığılmıştır içinde / Said'den yetmiş dokuz emvat bâ-âsâm âlâma."

Yıkılmış bir mezarım ki, içinde Said’den yetmiş dokuz cesed, günahlarıyla ve elemleriyle yığılmıştır.

Üstad Hazretleri burada yaşadığı her seneyi bir mezar taşı olarak tasvir ediyor. Haşiyede izah edildiği gibi, insan vücudu altı ayda bir yenilendiği için, vücut altı ayda bir ölür, sonra tekrar yeniden dirilir, demektir. Üstad Hazretleri her altı ayda ölen cesedini mezara atılmış bir taş kabul ediyor.

Burada anlatılanlarda, seksen tane farklı ve ayrı beden söz konusu değildir. Kimsenin ruhu kimsenin cesedine girmez. Reenkarnasyon batıl ve sapık bir fikirdir, İslam bu fikri asla tasvib etmez. Bu yüzden Üstad Hazretlerinin bu ifadelerinden tenasühe ruhsat çıkmaz.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Lemeât, Ed-Dai.

Ed-Dâi'nin izahında ilave bilgi için tıklayınız:

- REENKARNASYON
- Ed-Dâî'nin İzah ve Yorumu... (Video)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...